EFSM: Enighed om overgangslån til Grækenland

17.07.2015

EU's medlemslande er blevet enige om at give Grækenland et overgangslån på 7 mia. euro fra den fælles EFSM-fond.

Denne artikel dækker disse emner:

Enighed om overgangslån på 7 mia. euro til Grækenland fra EFSM-fonden. 

EU-landene er i dag blevet enige om at yde et kortvarigt lån over tre måneder til Grækenland på 7,16 mia. euro. Lånet skal bruges til at betale et udestående med IMF og lån fra ECB, der forfalder på mandag den 20. juli 2015.

Lånet finansieres af den såkaldte EFSM-fond, der omfatter alle 28 medlemslande. Der er dog truffet foranstaltninger, så ikke-eurolandene er garanteret mod tab, hvis Grækenland ikke skulle være i stand til at betale lånet tilbage. Det er planen, at lånet skal betales tilbage, når den samlede lånepakke via ESM-fonden er faldet på plads. 

Til forskel fra eurolandenes krisefond ESM er EFSM som nævnt en fælles krisefond for alle 28 EU-lande, der kan stille garantier for lånepakker på op til samlet 60 mia. euro. Mekanismen fungerer ved, at Europa-Kommissionen kan optage lån på finansmarkederne med sikkerhed i EU-budgettet. Disse lån kan så kanaliseres videre til det kriseramte medlemsland. De enkelte EU-lande bidrager derfor ikke direkte til disse lån, men indirekte via deres bidrag til EU-budgettet.
 

Folketingets behandling

Som nævnt er det ikke blot eurolandene med samtlige EU-lande, der via EFSM og EU's budget er med til at sikre overgangsfinansieringen til Grækenland. Sagen har derfor været forelagt Folketingets Europaudvalg i form af en skriftlig orientering den 15. juli 2015. Sagen har givet anledning til en række kommetarer fra nogle af Folketingets partier. Partiernes bemærkninger samt de forskellige notater i sagen kan findes herunder.  

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik