EU-topmøde om flygtninge, grænsekontrol, ØMU'en, det indre marked og Storbritanniens forhold til EU

17.12.2015

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til topmøde i Bruxelles, hvor flygtningesituationen og tiltag til kontrol af EU's ydre grænser står øverst på dagsordenen.

Denne artikel dækker disse emner:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen taler med den tyske kansler Merkel på EU-topmødet. Foto: Rådet

EU's faste formand, Donald Tusk, har indkaldt stats- og regeringscheferne til det ordinære december-topmødet, hvor bl.a. flygtningesituationen igen skal diskuteres af stats- og regeringscheferne. Tusk har sat følgende punkter på dagsordenen:

  • Flygtningekrisen og kontrollen ved EU's ydre grænser. 
  • Storbritanniens kommende folkeafstemning om forholdet til EU.
  • Den fremtidige udvikling af eurosamarbejdet (udvikling af den Økonomiske og Monetære Union).
  • Det indre marked
  • Energiunion og klima
  • Kampen mod terrorisme
  • Syrien


Flygtningekrisen

EU's stats- og regeringschefer vil behandle migrationskrisen bl.a. med det mål for øje, at genvinde kontrollen over EU's ydre grænser og dæmme op for migrationsstrømmene, så Schengen-systemet med den frie bevægelighed kan bevares. Stats- og regeringscheferne anmodede på EU-topmødet i oktober Europa-Kommissionen om at komme med forslag til, hvordan forvaltningen af EU's ydre grænser kunne forbedres. Kommissionen præsenterede på denne baggrund den 15. december 2015 en større pakke af forslag, hvor et af forslagene omfatter et fælles grænsekontrolkorps. Stats- og regeringscheferne vil derfor drøfte Kommissionens omfattende pakke af forslag.


Storbritanniens folkeafstemning om EU

Stats- og regeringscheferne vil også have en politisk diskussion af de krav til reformer af EU, som den britiske premierminister David Cameron ønsker opbakning til fra de andre EU-lande inden den kommende britiske folkeafstemning om Storbritanniens medlemskab af EU. Folkeafstemningen skal senest afholdes i løbet af 2017, og valget står imellem at forlade EU helt, eller blive i EU på et revideret grundlag. Det er dette grundlag, som Cameron skal forhandle med stats- og regeringscheferne om. En endelig aftale om eventuelle ændringer eller særlige vilkår for Storbritannien forventes at falde på plads på et EU-topmøde i februar 2016.


ØMU'en

Der har igennem længere tid været arbejdet på forskellige forslag til at styrke ØMU'en - både på kort sigt, men specielt på langt sigt. Tidligere har de fem formænd for henholdsvis Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Eurogruppen, Den Europæiske Centralbank samt Det Europæiske Råd udarbejdet en rapport om mulige fremtidsscenarier for ØMU'en. Stats- og regeringscheferne vil drøfte opfølgningen på rapporten og en række af forslag, som Europa-Kommissionen har fremsat. Der vil specielt blive være fokus på en bedre økonomisk styring, euroområdets repræsentation i forskellige internationale sammenhænge samt bankunionen.


Det indre marked

Det er forventningen, at stats- og regeringscheferne vil opfordre til at få gennemført Kommissionens handlingsplan for et styrket og dybere indre marked. Stats- og regeringscheferne forventes at lægge vægt på arbejdet med gennemførelsen af det digitale indre marked samt de første skridt i forbindelse med kapitalmarkedsunionen.


Energiunion og klima

Klimaaftalen fra Paris vil blive hilst velkommen af EU's stats- og regeringschefer, der samtidig vil opfordre Rådet og Kommissionen til at se på resultatet af aftalen i lyste af EU's ramme for klima og energi frem til 2030. Stats- og regeringscheferne forventes også at benytte lejligheden til at gøre status over arbejdet med EU's energiunion.


Kampen mod terrorisme

I lyset af terrorangrebet i Paris den 13. november vil stats- og regeringscheferne drøfte EU's og medlemslandenes kamp mod terrorisme. Fokus vil være på medlemslandenes mulighed for at dele informationer samt bedre udnyttelse af europæiske og internationale databaser. 


Syrien

Endelig forventes stats- og regeringscheferne at udtrykke støtte til indstasen for at afslutte konflikten i Syrien samt kampen mod terrororganisationen Islamisk Stat.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var inden afrejsen til Bruxelles forbi Folketingets Europaudvalg for at udlægge den danske tilgang til emnerne på topmødedagsordenen.

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik