Styrket grænsekontrol

21.06.2015

Spørgsmålet om styrket grænsekontrol er igen blevet aktuelt efter udfaldet af folketingetsvalget den 18. juni 2015.

Denne artikel dækker disse emner:

I forbindelse med de aktuelle regeringsforhandlinger har Dansk Folkeparti henvist til den tidligere aftale om styrket grænsekontrol fra 2011 mellem den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, men hvad skete der egentligt med aftalen, og hvad gik den ud på?

Forløbet

Den 11. maj 2011 annoncerede den daværende danske VK-regering at den havde indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, om at styrke grænsekontrollen i Danmark. Denne annoncering faldt sammen med en bredere debat på EU-niveau om håndteringen af indvandringen fra Nordafrika og eventuelle midlertidige stramninger af grænsekontrollen under Schengen-samarbejdet. 

Du kan læse aftalen her:

Europa-Kommissionens daværende formand, José Manuel Barroso, sendte efter en telefonsamtale med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen et brev til den daværende statsminister vedrørende de danske planer om styrket grænsekontrol. Med dette brev kom Kommissionen med en første vurdering af den danske aftales overensstemmelse med reglerne under Schengen-samarbejdet og det indre marked. 

Se brevet her:

Den 18. maj sendte Kommissionens Generaldirektør for Indre Anliggender et brev til Danmarks faste repræsentant ved den Europæiske Union. Heri udvises bekymring over de danske planer, og der stille en række spørgsmål til det nærmere indhold af planerne. Du kan læse generaldirektørens brev og det danske svar her: 

Den danske aftale blev indført den 5. juli 2011, og Europa-Kommissionen har som et led i dialogen med de danske myndigheder været på et kontrolbesøg den 14.-15. juli 2011.

Da S-R-SF-regering trådte til i oktober 2011 var man blevet enige om regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”. Heri skrev man, at ”Planerne fra maj 2011 om at opføre nye kontrolanlæg ved de danske grænser vil ikke blive gennemført”. 

Dette budskab blev sendt videre til Kommissionen, som kvitterede med at byde beslutningen velkommen. Se korrespondancen her:

Behandling af den oprindelige aftale i Folketinget 

Midlerne til den danske grænseaftale skulle bevilliges gennem et aktstykke, der skulle vedtages af Folketingets Finansudvalg. Der blev dog fremsat et beslutningsforslag om at trække aktstykke 128 tilbage. Beslutningsforslaget blev behandlet i Folketingssalen, hvor den sidste behandling fandt sted den 1. juli 2011. Her var der ikke flertal bag beslutningsforslag B 144. Aktstykket blev efterfølgende vedtaget af Finansudvalget i Folketinget. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik