Grækenland: parlament godkender låneaftalen

16.07.2015

Det græske parlament godkendte efter en længere debat aftalen om finansiel støtte fra eurolandene, som blev forhandlet på plads på eurotopmødet den 12. juli 2015. 

Denne artikel dækker disse emner:

Det græske parlament godkender aftalen med 229 for og 64 imod  

Eurolandenes forudsætning for indledning af forhandlinger om den nye låneaftale til Grækenland var det græske parlaments godkendelse af betingelserne i den samlede aftale fra eurotopmødet samt vedtagelse af lovgivning på fire områder senest onsdag den 15. juli.

Foruden parlamentets godkendelse af den samlede aftale har parlamentet vedtaget de påkrævede tiltag, som bl.a. omfatter:

 • Moms: en standard momssats på 23 procent, der også gælder for restauranter, en reduceret momssats på 13 procent for basisfødevarer, energi, hoteller og vand samt en super reduceret sats på 6 procent for lægemidler, bøger og teater. Fjernelse af momsrabatter til øerne med undtagelse af de mest fjerntliggende øer.
 • Skat: selskabsskatten hæves fra 26 til 29 procent for mindre virksomheder. 
 • Pensioner: udskyde den normale pensionsalder til 67 år eller alternativt efter 40 års arbejde.
 • Statistik: sikring af et uafhængigt græsk nationalt statistikkontor - ELSTAT - herunder proceduren for udpegning af formanden for kontoret. 

Tiltagene blev stemt igennem parlamentet med 229 stemmer for og 64 imod. 

Hvad sker der så nu?

Før forhandlingerne om den nye lånepakke kan gå i gang, så skal en række af eurolandene først have et mandat fra deres nationale parlamenter til at sige okay til at Europa-Kommissionen og ECB indleder forhandlingerne med Grækenland. Den proces er allerede i gang, og måske allerede være tilendebragt fredag, hvor det tyske parlament skal tage stilling til spørgsmålet. 

Når eurolandene har sagt god for det, så indledes låneforhandlingerne altså med Grækenland, hvor de konkrete betingelser og tiltag skal beskrives detaljeret. Den største del (omkring 50 mia. euro) af det aftalte lån på 86 mia. euro vil komme fra eurolandenes særlige krisefond kaldet ESM. 

Der er dog endnu et problem, som lige skal løses. Grækenland har brug for 7 mia. euro inden på mandag til at betale gæld tilbage til Den Europæiske Centralbank (ECB) og Den Internationale Valutafond (IMF). Den nye lånepakke kan i sagens natur ikke nå være på plads før måske tidligst engang i august, så der skal findes nogle penge til Grækenland, hvis det hele ikke skal falde på gulvet. 

Kommissionen er derfor kommet på den idé, at man kan bruge en anden krisefond - den såkaldte Europæiske Finansielle Stabiliseringsmekanisme (EFSM) - til at yde et kortfristet lån over tre måneder på 7 mia. euro. Problemet er bare, at til forskel fra ESM-fond, hvor eurolandene har skudt penge ind,  så rejser EFSM penge ved at yde garanti i EU-budgettet, der jo har bidrag fra samtlige 28 medlemslande. Storbritannien har som ikke-euroland udtalt sig kritisk om den mulighed, med mindre der kan findes en form for løsning, hvor ikke-eurolandene sikres mod potentielle tab.

Eurolandene holder i dag et telefonmøde om løsningen på spørgsmålet om overgangsfinansiering på de 7 mia. euro til Grækenland. Den Europæiske Centralbank forventes også i dag at holde møde om nødlikviditeten til de græske banker.

Baggrunden - udviklingen i den græske gældssituation

Siden den nye græske regering kom til magten i januar 2015, har der været forhandlinger om forlængelse af og betingelserne under det EFSF-låneprogram, der blev indgået som en del af den anden lånepakke til Grækenland i marts 2012. Forlængelsen af programmet blev fra kreditorernes side opgivet, da den græske regering udskrev en folkeafstemning om kravene for at forlænge programmet. Låneprogrammet udløb derfor den 30. juni 2015, hvorefter Grækenland har anmodet om en helt ny hjælpepakke fra eurolandenes ESM-krisefond.  

 • 26. januar 2015: Alexis Tsipras vælges som premierminister i Grækenland.
 • 24. februar 2015: På baggrund af et foreløbigt reformprogram fra Grækenland forlænges låneprogrammet under den såkaldte Europæiske Finansielle Stabilitetsfacilitet (EFSF) med fire måneder til den 30 juni 2015. EFSF-låneprogrammet blev den 19. december 2014 forlænget efter græsk ønske til den 28. februar 2015 (læs mere).
 • 22. juni 2015: Der afholdes eurotopmøde om situationen i Grækenland uden noget resultat (læs mere).
 • 26. juni 2015: Grækenlands premierminister Alexis Tsipras annoncerer, at der skal afholdes en folkeafstemning om kreditorernes - Kommissionen, ECB og IMF - udspil til en reformpakke for Grækenland den 5. juli.
 • 28. juni 2015: Den græske regering indfører kapitalkontrol og bankerne lukkes. Der kan maksimalt hæves 60 euro om dagen pr. person i hæveautomaterne. 
 • 30. juni 2015: Det tidligere EFSF-låneprogram udløber, hvilket resulterer i, at Grækenland går glip af en udestående overførsel på 1,8 mia. euro som del af EFSF-programmet. Et reserveret beløb på 10,9 mia. euro til rekapitalisering af de græske banker får Grækenland heller ikke del i. Samme dag misser Grækenland et afdrag på et lån til IMF på 1,5 mia. euro. 
 • 5. juli 2015: Grækenland afholder en folkeafstemning om kreditorernes udspil til en reformpakke for Grækenland. Kreditorernes reformpakke bliver afvist med et flertal på 61,3 % i tråd med den græske regerings opfordring (læs mere).
 • 7. juli 2015: Et eurogruppemøde og eurotopmøde ender uden resultat, da den græske regering ikke medbringer en sammenhængende reformplan. Grækenland får en frist til den 9. juli til at udarbejde en fyldestgørende reformplan (læs mere). 
 • 8. juli 2015: Grækenland anmoder formelt EU's krisefond - Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM) - om et lån på 53,5 mia. euro til at dække finansieringsbehovet frem til 2018 (læs mere).
 • 9. juli 2015: Grækenland fremsender et nyt økonomisk reformprogram.
 • 10. juli 2015: Det græske parlament godkender regeringens forslag til reformprogram som forhandlingsgrundlag med stemmerne 251 for, 32 imod og 8 hverken for eller imod.
 • 11. juli 2015: Eurogruppen mødes og drøfter det græske forslag til reformprogram.
 • 12. juli 2015: Eurotopmøde afholdes i Bruxelles, hvor eurolandene og Grækenland indgår aftale om betingelserne for en ny græsk lånepakke (læs mere).
 • 13. juli 2015: Grækenland misser et afdrag på 456 mio. euro til IMF.
 • 15. juli 2015: Det græske parlament godkender aftalen samt vedtage lovgivning om fire konkrete foranstaltninger.
 • 16. juli 2015: Eurogruppen drøfter muligheden for et overgangslån på 7 mia. euro til finansiering af Grækenlands kortfristede gældsforpligtigelser (læs mere).

Det videre forløb:

 • (16. juli 2015): Hvis eurogruppen vurderer, at den første del af aftalen er gennemført af den græske regering og parlament, så iværksættes den nationale godkendelsesprocedure i eurolandene.
 • (17. juli 2015): Når de nationale godkendelsesprocedurer er gennemført i de eurolande, hvor det er påkrævet, kan der træffes en formel beslutning af eurogruppen/repræsentatskabet i ESM om at Kommissionen og ECB kan indlede forhandlinger med Grækenland om en lånepakke fra ESM-fonden.
 • 20. juli 2015: Grækenland skal betale et lån tilbage til ECB på 3,5 mia. euro.
 • 22. juli 2015: Det græske parlament skal vedtage yderligere lovgivning på to områder.

 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik