IMF: Den græske gæld er uholdbar!

15.07.2015

Den Internationale Valutafond (IMF) har i en opdateret analyse af den græske gældssituation vurderet, at gælden inden for et par år vil nærmere sig 200 procent af BNP.

Denne artikel dækker disse emner:

IMF: opdateret analyse viser uholdbar græsk gæld

Selv med en finansiel hjælpepakke til Grækkenland på 85 mia. euro, vil den græske gæld udvikle sig på en uholdbar måde, og nærmere sig 200 procent af bruttonationalproduktet (BNP) inden for de næste to år, vurderer IMF.

Baggrunden skal findes i det seneste års lempeligere græske politik samt den seneste tids nedlukning af banksystemet og indførsel af kapitalkontrol. 

IMF har i en tidligere gældsanalyse fra den 26. juni 2015 (før eurolandenes aftale med Grækenland) også påpeget, at den græske gæld er uholdbar på grund af afvigelsen fra de tiltag, som blev aftalt som en del af den anden lånepakke til Grækenland i 2012. På denne baggrund vurderede IMF, at Grækenland havde brug for 51,9 mia. euro over tre år samt en afskrivning af gælden svarende til 30 procent af BNP, hvis gældsudviklingen skulle være holdbar.

IMF kommer frem til, at for blot et år siden, var der ikke behov for gældseftergivelse, hvis de aftalte tiltag blot var blevet gennemført. Under de forudsætninger kunne målsætningen om et gældsniveau på 124 procent af BNP i 2020 og under 110 procent af BNP i 2022 være blevet indfriet. Den manglende efterlevelse af aftalen fra græsk side og lukningen af bankerne har ført til et langt større finansieringsbehov og et forventet gældsniveau på 170 procent i 2022.

Lettelse af den græske gæld

Den aftale, der blev forhandlet på plads mellem eurolandene og Grækenland tidlig mandag morgen om en finansiel hjælpepakke på op til 86 mia. euro, indenholder ingen lovning på gældseftergivelse (haircut) - det tætteste aftale kommer er en mulig forlængelse af løbetiderne på gælden samt den afdragsfrie periode.

IMF påpeger altså modsat, at udviklingen i den græske gæld kun kan gøres holdbar, hvis der gennemføres tiltag til at lette gældsbyrden, som EU ifølge IMF indtil videre ikke har været villig til. IMF argumenterer med, at hvis lettelsen af gælden skal ske ved at forlænge løbetiden, så vil det kræve afdragsfrihed på op til 30 år for hele gælden.  

Deltagelse af IMF?

Spørgsmålet om den græske gælds holdbarhed er ikke bare vigtig for grækerne, men den har også betydning for, om IMF kan gå med i en ny lånepakke til Grækenland, som eurolandene ønsker. IMF kan nemlig ikke deltage i en lånepakke til Grækenland, hvis gælden vurderes som værende uholdbar, og der ikke er udsigter til, at finansieringen kan komme fra de finansielle markeder.

IMF har stadig et låneprogram med Grækenland, der løber frem til marts 2016, hvor der står 16,4 mia. euro, der endnu ikke er frigivet. I aftalen om lånepakken på de 86 mia. euro, som blev indgået på eurotopmødet, forventes eurolandenes krisefond ESM at bidrage med 40 - 50 mia. euro, hvilket altså efterlader en restfinansiering på 36 - 46 mia. euro, hvor ubrugte og nye midler fra IMF kunne være nyttige. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik