Europa-Kommissionen vedtager arbejdsprogram for 2016

28.10.2015

Europa-Kommission har vedtaget sit årlige arbejdsprogram, hvor 23 nøgleinitiativer blandt andet har som mål at styrke det indre marked, fremme beskæftigelse og vækst samt tage hånd om Europas flygtningekrise.

Denne artikel dækker disse emner:

”Der er ikke tid til ’business as usual’. Borgerne vil vurdere EU på, om vi leverer resultater i forhold til de vigtigste udfordringer, som vores samfund står over for i dag.”

Sådan lyder det fra Europa-Kommissionens første næstformand Frans Timmermans, efter at Kommissionen tirsdag vedtog sit arbejdsprogram for 2016. Der er 5 overskrifter for Kommissionens nye initiativer, nemlig:

  • initiativer om bedre migrationsstyring og forslag om grænseforvaltning,
  • gennemførelse af det digitale indre marked, opfølgning af strategien for det indre marked, en rumstrategi for Europa og en europæisk forsvarshandlingsplan,
  • den cirkulære økonomi, de næste skridt frem mod en bæredygtig fremtid for Europa og lovgivning for at gennemføre energiunionen,
  • en ny kompetencedagsorden for Europa, en ny start for arbejdende forældre og en søjle for sociale rettigheder som del af udbygningen af Den Økonomiske og Monetære Union,
  • en selskabsskattepakke og en momshandlingsplan. 

Frans Timmermans uddyber:

I det kommende år vil vi foreslå yderligere foranstaltninger for at håndtere flygtningekrisen, fremme beskæftigelse og vækst, styrke det indre marked, uddybe Den Økonomiske og Monetære Union, sikre fair beskatning, høje sociale standarder samt fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.”

Med arbejdsprogrammet fastslår Kommissionen, at der er behov for en fælles tilgang på europæisk plan, hvis de politiske mål skal realiseres. I arbejdsprogrammet opfordres Europa-Parlamentet og Rådet derfor til at levere hurtige og effektive resultater for 17 allerede fremsatte forslag om bl.a. GMO og migration.  

For at sikre den rette lovgivning på områderne vil Europa-Kommissionen efter eget udsagn benytte sig af REFIT, som er Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering af lovforslag.

Om arbejdsprogrammet: 

Arbejdsprogrammet viser, hvordan Kommissionen planlægger at gennemføre de politiske prioriteter i praksis. Det giver en årlig oversigt, som interesserede parter og andre EU-institutioner kan bruge til at planlægge deres arbejde med Kommissionen.

Under det tidligere mandat fra 2009- 2014 foreslog Kommissionen årligt over 130 nye initiativer gennem arbejdsprogrammet. Med den nuværende ’Juncker-Kommission’ er dette tal dog blevet væsentligt lavere, hvor arbejdsprogrammet for både 2015 og 2016 indeholdt 23 nye nøgleinitiativer.

Læs Kommissionens pressemeddelelse her (her finder du også yderligere dokumenter).

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik