EU vedtager fordeling af 120.000 flygtninge

22.09.2015

Trods modstand fra en række Central- og Østeuropæiske lande har EU's indenrigsministre i dag besluttet at fordele 120.000 flygtninge. 

Denne artikel dækker disse emner:

Italiensk kystvagt. Foto: Kommissionen

Fordelingen har til formål at lempe presset på Grækenland og Italien og kommer i forlængelse af en tidligere aftale om frivillig fordeling af yderligere 40.000 flygtninge.

De 120.000 flygtninge vil blive fordelt til EU-landene over de næste to år. Hvert EU-land vil modtage 6.000 euro pr. flygtning, der fordeles til landet efter ordningen.

Omfordelingen sker på baggrund af en særlig bestemmelse i traktaten (art. 78, stk 3), der giver muligheder for midlertidige foranstaltninger i en nødsituation med pludselig og voldsom tilstrømning. Beslutningen om omfordelingen af flygtningene kom først igennem efter en egentlig afstemning i Rådet, da den midlertidige fordeling kan vedtages med såkaldt kvalificeret flertal blandt EU's medlemslande. Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Slovakiet stemte imod forslaget, mens Finland undlod at stemme.

Fordeling af flygtninge på medlemslande

Fordelingen af flygtninge til de enkelte EU-lande fremgår af tabellen herunder, men kan også findes i bilaget til rådsafgørelsen på linket i boksen herunder.

 Personer Fordelt fra Italien  Fordelt fra Grækenland  I alt
 Østrig   462  1.491  1.953
 Belgien    579  1.869  2.448
 Bulgarien  201  651 852 
 Kroatien  134  434  568
 Cypern  35  112  147
 Tjekkiet  376  1.215  1.591
 Estland  47  152  199
 Finland  304  982  1.286
 Frankrig  3.064  9.898  12.962
 Tyskland  4.027  13.009  17.036
 Ungarn  306  988  1.294
 Letland  66  215  281
 Litauen  98  318  416
 Luxembourg  56  181  237
 Malta  17  54  71
 Nederlandene  922  2.978  3.900
 Polen  1.201  3.881  5.082
 Portugal  388  1.254  1.642
 Rumænien  585  1.890  2.475
 Slovakiet  190  612  802
 Slovenien  80  257  337
 Spanien  1.986  6.127  8.113
 Sverige  567  1.830  2.397
 I alt  15.600  50.400  66.000

Fordelingen på de 66.000 flygtninge i tabellen ovenfor dækker det første år. De resterende 54.000 vil også blive fordelt fra Italien og Grækenland efter det første år med samme relative fordeling mellem EU-landene, medmindre der opstår et akut pres i et andet EU-land.

Danmark vil som følge af retsforbeholdet ikke være tvunget til at deltage i fordelingen, hvilket også gælder for Storbritannien og Irland. Irland har dog udtrykt ønske om at deltage i ordningen og modtage 4.000 flygtninge.

Danmark deltager ikke i selve fordelingsordningen, men vil tage imod 1.000 flygtninge i forbindelse med aftalen om den samlede fordeling af de 120.000 flygtninge. 

Tilbud til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik