Lovforslag om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

08.10.2015

Regeringen har i dag fremsat det lovforslag, som der skal stemmes ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december 2015 

Denne artikel dækker disse emner:

Et billede af folketingssalen.

Processen hen mod folkeafstemningen om retsforbeholdet er for alvor sat i gang i dag med regeringens fremsættelse af selve lovforslaget om ændring af retsforbeholdet. Titlen på lovforslaget er "Lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning", og det er den lov, som der skal stemmes ja eller nej til den 3. december 2015. Inden fremsættelsen af lovforslaget har det været i høring hos forskellige myndigheder og interesseorganisationer m.v. frem til den 29. september.


Behandling i folketingssalen

Lovforslaget skal dog først vedtages i Folketinget, hvor det skal igennem de tre obligatoriske behandlinger:

  1. Førstebehandlingen vil ske den 20. oktober.
  2. Andenbehandlingen vil ske den 10. november.
  3. Tredjebehandlingen vil ske den 12. november.

Mellem første- og andenbehandlingen vil Folketingets Europaudvalg udarbejde en betænkning om lovforslaget, som vil ligge klar inden lovforslaget forventes vedtaget ved tredjebehandlingen den 12. november.

Ændringen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning er ensbetydende med overdragelse af dansk selvbestemmelse (suverænitet) til EU. Lovforslaget kan derfor ikke vedtages med et normalt flertal i Folketinget, men kræver derimod et flertal på 5/6 af medlemmerne ifølge grundlovens §20. Lovforslaget kan dog i første omgang godt vedtages med et simpelt flertal, men forslaget skal efterfølgende sættes til folkeafstemning efter reglerne i grundlovens §42. 

Statsministeren skal efter vedtagelse af lovforslaget i Folketinget formelt bekendtgøre, at der skal afholdes folkeafstemning om forslaget. Folkeafstemningen skal afholdes tidligst 12 og senest 18 hverdage efter statsministerens bekendtgørelse. Det er som bekendt allerede besluttet, at folkeafstemningen skal afholdes torsdag den 3. december 2015.


Hvad skal der stemmes om?

Der stemmes som nævnt om selve lovforslaget, der dog ikke i sig selv siger så meget om indholdet i afstemningen.

Stemmeseddel

En ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning vil bl.a. betyde, at der tilvælges 22 EU-retsakter, som Danmark i dag ikke er omfattet af pga. retsforbeholdet. Samtidig overdrages der suverænitet (selvbestemmelse) til EU på hele området for retlige og indre anliggender.

Brevafstemning

Fra i dag af vil det også være muligt at brevstemme i hele landet frem til den 1. december 2015. 

Tilbud til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik