Kommissionen fremlægger forslag til styrkelse af Schengen – en såkaldt ’grænsepakke’

16.12.2015

Tirsdag d. 15. december fremlagde Kommissionen et forslag til en lovpakke, der har til formål at styrke samarbejdet om EU’s ydre grænser (Schengensamarbejdet).

Denne artikel dækker disse emner:

En betjent fra Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) patruljerer ved grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Kilde: Kommissionen

Lovpakken indeholder:

• Et forslag til forordning, der skal oprette en europæisk grænse- og kystvagt
• Forslag til en målrettet ændring af Schengengrænsekodeksen med henblik på at indføre obligatorisk systematisk kontrol af EU-borgere ved ydre lande-, sø- og luftgrænser
• Et forslag til forordning om et europæisk rejsedokument for tilbagesendelse af tredjelandsborgere, der opholder sig illegalt i EU
• En opdateret EUROSUR håndbog (EUROSUR er det europæiske grænseovervågningssystem).

Lovpakken blev præsenteret og debatteret i Europa-Parlamentet 
Lovpakken blev præsenteret i Europa-Parlamentet i går (15/12) fulgt af debat med Europa-Kommissionens første næstformand, Frans Timmermans. Kommissionens forslag modtog generelt bred opbakning fra europaparlamentarikerne. Såvel Det Europæiske Folkeparti Gruppe (Kristelige demokrater, hvor medlemmet for Det Konservative Folkeparti sidder) som Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (hvor Venstre og De Radikales medlemmer sidder) bakkede op om lovpakken, mens Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (hvor Socialdemokraternes medlemmer sidder) principielt hilste lovpakken velkommen, men udbad sig yderligere garantier for fundamentale rettigheder og national suverænitet. 

De Europæiske Konservative og Reformister (hvor Dansk Folkepartis medlemmer sidder) var af den mening, at Kommissionen skulle have mulighed for at skride til handling, selv i situationer, hvor en medlemsstat ikke har bedt om assistance. 

Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (hvor Folkebevægelsen mod EU’s medlem sidder) og Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance (hvos Socialistisk Folkepartis medlem sidder) understregede, at lovpakken ikke må få indflydelse på flygtninge og asylansøgeres muligheder for at søge asyl ad sikre og lovlige kanaler. 

Gruppen for Europæisk Frihed og Direkte Demokrati og Et Nationernes og Frihedens Europa sagde, at hver medlemsstats skulle have ret til at beskytte sine egne grænser. (kilde: Europarl.europa.eu.)

Hvad med retsforbeholdet – deltager Danmark?
Lovpakken er en del af Schengensamarbejdet, der i princippet er omfattet af retsforbeholdet.  Danmark har en særlig aftale, (som kaldes Schengen-teknikaliteten), der betyder, at Danmark deltager i Schengensamarbejdet på mellemstatslig basis. Danmark er ikke med til at vedtage nye Schengenregler, men Danmark har efterfølgende seks måneder til at beslutte, om Danmark vil tilslutte sig de regler, som Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget. Hvis Danmark ikke tilslutter sig nye Schengenregler, kan de andre lande beslutte at ekskludere Danmark fra Schengen.

Danmark har hidtil tilsluttet sig alle Schengenregler.

Læs mere om lovpakken:

EU-note 21 om Fælles Grænse- og Kystvagtagentur
Kommissionens pressemeddelelse
Forslag til forordning, der skal oprette en europæisk grænse- og kystvagt
Forslag til en målrettet ændring af Schengengrænsekodeksen
Forslag til forordning om et europæisk rejsedokument for tilbagesendelse af tredjelandsborgere, der opholder sig illegalt
Opdateret EUROSUR håndbog
TV-optagelser fra debatten i Europa-Parlamentet
EU.dk: Danmark og Schengen
Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik