Danmark: største budgetoverskud i EU i 2014

21.04.2015

Den foreløbige oversigt over EU-landenes offentlige budgetter og gæld i 2014 placerer Danmark i toppen med det største budgetoverskud på 1,2 procent af BNP

Denne artikel dækker disse emner:

Bedring af EU-landenes budgetunderskud men stigning i gældsniveauet. 

Eurostat har netop offentliggjort den første opgørelse af EU-landenes offentlige budgetsaldo samt bruttogæld i 2014.

Ifølge opgørelsen har Danmark opnået det største budgetoverskud i 2014 blandt EU-landene på 1,2 procent af bruttonationalproduktet (BNP). Sidste år blev der registreret et budgetunderskud i Danmark på 1,1 procent af BNP. Hvad angår den danske offentlige bruttogæld, så er den i 2014 opgjort til 45,2 procent af BNP.

Europa-Kommissionen var dog en smule mere optimistisk på Danmarks vegne i den seneste økonomiske prognose fra februar, hvor Kommissionen forventede et budgetoverskud på 1,8 procent af BNP i Danmark i 2014.

Den generelle udvikling i EU er da også kendetegnet ved en forbedring af EU-landenes offentlige budgetter - fra et gennemsnitligt budgetunderskud på 4,5 procent af BNP i EU under ét i 2011 til et budgetunderskud i 2014 på 2,9 procent af BNP. Trods en udvikling i den rigtige retning, så har de vedvarende underskud og eftervirkningerne af krisen haft en negativ effekt på gældsniveauet, der fortsat er stigende. Gældsniveauet for EU-landene under ét har bevæget sig fra 80,9 procent af BNP i 2011 til 86,8 procent af BNP i 2014. 

Stabilitets- og vækstpagten

Udviklingen i EU-landenes offentlige budgetter og bruttogæld har betydning for landenes overholdelse af de fælles budgetregler, der er formuleret i den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Efter pagtens regler må budgetoverskuddet ikke overstige tre procent af BNP, mens gælden maksimalt må udgøre 60 procent af BNP. Kontrollen med medlemslandenes overholdelse af stabilitets- og vækstpagtens regler sker under det forløb, som man kalder det europæiske semester.

Forslag til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik