Presset på EU's grundlæggende værdier

12.03.2015

Europaudvalget har i dag holdt en høring, hvor det blev sat til debat, hvad EU kan gøre, når de grundlæggende værdier kommer under pres i medlemslandene.

Folketingets Europaudvalg afholdt i dag en høring om presset på EU's grundlæggende værdier. Høringen er foranlediget af den foruroligende udvikling, der har fundet sted i nogle af EU's medlemslande. Det er især det politiske Københavnskriterium, der er under pres: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati og ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Høringen er en opfølgning på den studietur til Ungarn, som Europaudvalget var på i november sidste år.

Panelet bestod af:

  • Eva Kjer Hansen, formand for Europaudvalget (ordstyrer)
  • Niels Muižnieks, Europarådets menneskerettighedskommissær
  • György Schöpflin, medlem af Europa-Parlamentet for det ungarske regeringsparti Fidesz
  • Hubert Legal, generaldirektør i Rådets Juridiske Tjeneste
  • Morten Kjærum, direktør for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder
  • Jan-Werner Müller, professor ved Princeton University

Du kan se høringen i sin fulde længde her:

Leksikon

Gå til leksikon
Charter om grundlæggende rettigheder
Det Europæiske Råd besluttede i juni 1999 at udforme et charter om grundlæggende rettigheder, hvad angår bl.a. frihed, lighed, solidaritet, unionsborgerskab og retfærdighed.
Københavnskriterierne
Københavnskriterierne er en række politiske og økonomiske betingelser, som ansøgerlande skal opfylde for at blive medlem af EU.
Menneskerettigheder
EU-Domstolen har i sin domspraksis anerkendt principperne i Europarådets europæiske menneskerettighedskonvention. Respekten for menneskerettighederne bekræftes i præamblen til fællesakten fra 1986 og er siden indarbejdet i artikel 6 i Traktaten om Den Europæiske Union (TEU).
Europarådet
Europarådet en international organisation med 47 europæiske medlemslande. Det har til formål at fremme demokrati, menneskerettigheder og retssamfundet.
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik