Schengen-evalueringsrapport af Grækenland

01.02.2016

Den 27. januar 2016 kom Kommissionen med deres udkast til Schengen-evalueringsrapporten af Grækenland.

Denne artikel dækker disse emner:
Schengen-evalueringsrapporter bliver lavet på baggrund af årlige besøg, som kan være bebudet eller uanmeldte. Evalueringen af Grækenlands opfyldelse af Schengen-aftalens kriterier er blevet lavet efter besøg ved den græsk-tyrkiske grænse samt på Chios og Samos i perioden den 10. - 13. november 2015. 

Rapporten vurderer landet ud fra forskellige parametre, b.la. tilstedeværelsen af politi og kystvagt på de inspicerede steder, effektiviteten af identifikation og registreringsprocessen, havgrænseovervågning samt samarbejde med nabolandene. 

Rapporten konkluderer bl.a., at der ikke er en effektiv identifikation og registrering af ulovlige indvandrere, at fingeraftryk ikke bliver systematisk indlæst og at rejsedokumenter ikke bliver kontrolleret for ægthed i sikkerhedsdatabaser såsom SIS, Interpol og nationale databaser. På dette grundlag konkluderer udkastet til rapporten, at Grækenland forsømmer sine forpligtelser, og at der er alvorlige mangler i gennemførelsen af kontrollen ved de ydre grænser. Kommissionen erkender dog, at de græske myndigheder er under stort pres, men rapportens konklusioner skal på trods af den ekstraordinære situation tages til efterretning. 

Proceduren ved ekstraordinære omstændigheder

Hvis en Schengen-evalueringsrapport konkluderer, at den evaluerede medlemsstat ”alvorligt forsømmer dine forpligtelser i henhold til Schengen-reglerne” kan Kommissionen komme med anbefalinger, der kan afhjælpe de eventuelle mangler påvist af evalueringen. I henhold til artikel 19a i Schengengrænsekodekset kan Kommissionen anbefale, at den evaluerede medlemsstat træffer visse specifikke foranstaltninger, der kan løse problemet. Det kan f.eks. være anbefalinger om at indsætte et europæiske grænsevagthold eller indsendelse af en strategisk plan for, hvordan medlemsstaten vil udsende sit eget personale og udstyr til at løse problemerne. Kommissionens anbefaling skal vedtages med kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne i Rådet. Den evaluerede medlemsstat har derefter tre måneder til at fuldføre de afhjælpende foranstaltninger. 

Hvis der efter tre måneder fortsat er alvorlige mangler, kan Kommissionen anvende proceduren i artikel 26 i Schengengrænsekodekset. Artikel 26 siger, at hvis foranstaltningerne i henhold til artikel 19a ikke har været effektive, kan Rådet på grundlag af et forslag fra Kommissionen anbefale at en eller flere medlemsstater genindfører grænsekontrollen ved alle eller specielt udpegede grænser. Dette skal ses som den absolut sidste udvej for at beskytte den fælles interesse i Schengen-området. Rådets henstilling skal vedtages med kvalificeret flertal. Grænsekontrollen kan i henhold til artikel 26 indføres i en periode på op til seks måneder med mulighed for forlængelse med yderligere seks måneder. 

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik