EU-Domstolen afsagde den 24. september to domme vedrørende finansiering af TV2

25.09.2015

De to sager var anlagt af
på den ene side af TV2 støttet af den danske stat og på den anden side Viasat, der
er konkurrent til TV2.

Denne artikel dækker disse emner:
Afgørelse fra EU-Domstolen i to sager om TV2

Sagerne er et led i et længere forløb, der går helt tilbage til 1990’erne, og handler om, hvorvidt TV2 i forskellige sammenhænge har fået statsstøtte i overensstemmelse med EU’s regler. Sagerne handler bl.a. om hvorvidt tv-licensafgifter, overførsler fra fonde til finansiering af TV2 (TV2-Fonden og Radiofonden), fritagelse for selskabsskat, statsgaranti for driftslån og gunstige betingelser for betaling af afgifter til staten udgjorde statsstøtte. 

Domstolen omtaler Kommissionen i sin dom, fordi Kommissionen har kompetence til at afgøre sager om statsstøtte, og det er netop sådan en afgørelse fra Kommissionen om statsstøtte til TV2, som TV2 og den danske stat har bestridt i den ene domstolssag. I denne sags dom siger Domstolen, at Kommissionen har lavet en fejl ved at betegne reklameindtægter fra 1995-1996 til TV2 som statsstøtte, og derfor annullerer Domstolen Kommissionens afgørelse. 

Sagen anlagt af Viasat handler om samme Kommissionsafgørelse. Viasat mener ikke, at den er i overensstemmelse med EU’s indre marked. Men da den første dom annullerer afgørelsen, så er Viasats sag med dommens ord ”blevet uden genstand” – eller sagt på en anden måde, da afgørelsen er annulleret, så har Viasat ikke længere nogen sag.

Tilbud til dig på EU.dk

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik