Folketinget vedtager lovforslag om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

12.11.2015

Folketinget har i dag vedtaget det lovforslag, som befolkningen skal tage stilling til ved folkeafstemningen den 3. december.

Denne artikel dækker disse emner:

Afstemning ved tredjebehandling af lovforslag L 29

Folketinget havde i dag den tredje og sidste behandling af lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29).  Det er formelt dette lovforslag, som vi skal stemme ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december 2015. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget blev der vedtaget et ændringsforslag, som blev fremsat af udenrigsministeren.

Lovforslaget blev vedtaget med 69 stemmer for og 37 stemmer imod (flere informationer om afstemningsresultatet). 

Da ændringen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning betyder, at Danmark overdrager selvbestemmelse (suverænitet) til EU, kræver vedtagelsen af lovforslaget efter grundloven, at mindst 5/6 af Folketingets 179 medlemmer stemmer for lovforslaget. Som det fremgår af afstemningsresultatet, var dette ikke tilfældet, og lovforslaget er derfor kun vedtaget med et normalt flertal i Folketinget. Da der ikke er det nødvendige flertal i Folketinget, siger grundloven, at forslaget så kun kan vedtages ved en folkeafstemning.

Nu er det derfor op til den danske befolkning at beslutte, om Folketingets vedtagelse af lovforslaget skal opretholdes, hvis det bliver et ja, eller om lovforslaget - og dermed ændringen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning - helt skal forkastes, hvis det bliver et nej.

Lovforslag L 29 af 8. oktober 2015

Lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til
en tilvalgsordning (L 29):

- Fremsættelse:        8. oktober

- Førstebehandling:  20. oktober

- Andenbehandling:  10. november

- Tredjebehandling:  12. november 

Lovforslaget blev vedtaget ved
tredjebehandlingen med 69
stemmer for og 37 stemmer imod. 

Det er dette lovforslag, som danskerne skal stemme ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik