Kommissionens vinterprognose 2014-2016

09.02.2015

Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske udvikling i EU i perioden 2014-2016.

Denne artikel dækker disse emner:

Kommissionen forventer en økonomisk vækst for 2015 og 2016 på 1,7 og 2,1 procent for EU som helhed. For de 19 eurolande er vækstforventningerne på 1,3 og 1,9 procent i 2015 og 2016. Den relativt lave vækst i 2014 på 1,3 procent i EU samlet og 0,8 procent for landene i euroområdet forventes altså at tiltage i 2015 og 2016 som følge af en forbedring af den udenlandske og indenlandske efterspørgsel samt lempelige pengepolitik.

Kommissionen peger i prognosen på en række forhold, der burde bidrage til væksten på trods af den høje ledighed og skrøbelige investeringsklima:

  • Fald i oliepriserne.
  • Fald i euroens værdi.
  • ECB's kommende såkaldte kvantitative lempelser af pengepolitikken.
  • Kommissionens investeringsplan for Europa.  
Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat være uens. Det skyldes bl.a. varierende effekt af faldet i oliepriser ud fra landenes energisammensætning samt forskellige virkninger af faldet i euroens værdi ud fra de enkelte landes handelsmønstre. Der vil derfor være en stor variation i væksten - fra 0,2 procent i Kroatien til 3,5 procent i Irland i 2015.

Ledighed

Ledigheden forventes fortsat at være på et meget højt niveau, der dog falder svagt i slutningen af prognoseperioden. Niveauet for 2014 og 2015 forventes at blive på omkring 10 procent i EU som helhed og over 11 procent i samme periode i euroområdet. Som en følge af den forventede gradvise forbedring af den økonomiske vækst regner Kommissionen med et fald i ledigheden til 9,3 procent i EU samlet og 10,6 procent i eurolandene under ét i 2016. 

Inflation

Med en direkte negativ prisudvikling i december 2014 i flere medlemslande har de lave energi- og råvarepriser samt ledige kapacitet i økonomien ført til et lavt inflationsniveau i EU i 2014 på 0,6 procent. Det fortsætter i 2015 med et inflationsniveau på 0,2 procent, hvorefter væksten skulle trække inflationen op på  1,4 procent i 2016. For eurolandene samlet forventes der en direkte negativ inflation på 0,1 procent i 2015.

Offentlige finanser

Dønningerne fra den økonomiske krise og den lave økonomiske vækst påvirker stadig medlemslandenes offentlige finanser - dog forventes en lidt forbedret budgetstilling frem mod 2016. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,6 procent af BNP i 2014 til 1,9 procent i 2016. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 3,0 procent i 2014 og 2,2 procent 2016. Det store overskud på den danske budgetsaldo i 2014 skyldes højere engangsindtægter fra især beskatningen af kapitalpensioner.

De vedvarende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld. Fra et gennemsnitligt niveau på 62 procent af BNP i 2008 for EU-landene under ét, forudses gælden at toppe på 88,4 procent af BNP i 2014 for herefter at falde til et niveau på 87,6 procent af BNP i 2016.  

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra vinterprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2014-2016

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

2016*

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-28

2,1

1,7

-0,4

0,0

1,3

1,7

2,1

Eurområdet

2,0

1,6

-0,7

-0,5

0,8

1,3

1,9

Danmark

1,6

1,2

-0,7

-0,5

0,8

1,7

2,1

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-28

9,6

9,6

10,5

10,8

10,2

9,8

9,3

Euroområdet

10,1

10,1

11,3

12,0

11,6

11,2

10,6

Danmark

7,5

7,6

7,5

7,0

6,6

6,5

6,4

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-28

2,1

3,1

2,6

1,5

0,6

0,2

1,4

Euroområdet

1,6

2,7

2,5

1,4

0,4

-0,1

1,3

Danmark

2,2

2,7

2,4

0,5

0,3

0,4

1,6

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-28

-6,4

-4,5

-4,2

-3,2

-3,0

-2,6

-2,2

Euroområdet

-6,1

-4,1

-3,6

-2,9

-2,6

-2,2

-1,9

Danmark

-2,7

-2,1

-3,7

-1,1

1,8

-2,8

-2,7

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-28

78,4

81,3

84,9

87,1

88,4

88,3

87,6

Euroområdet

83,8

86,4

90,8

93,1

94,3

94,4

93,2

Danmark

42,9

46,4

45,6

45,1

45,0

42,7

43,6

 Offentlig strukturel budgetsaldo (procent af BNP)
 EU-28    -3,8  -2,7  -1,7  -1,7  -1,7  -1,7
 Euroområdet    -3,5  -2,1  -1,2  -1,0  -1,0  -1,2
 Danmark    -0,6  -0,1  -0,1  1,2  -1,8  -1,5
EU-28Euroområdet, *prognose.

 

Publikationen vinterprognose 2016

Økonomisk prognose for perioden 2016-2017

Europa-Kommissionen har udarbejdet den økonomiske forårsprognose for 2016-2017. Kommissionen udarbejder disse prognoser tre gange årligt - om foråret, efteråret og vinteren. Prognoserne anvendes bl.a. i Kommissionens løbende overvågning af den økonomiske udvikling under det såkaldte europæiske semester, hvor den forventede udvikling i den offentlige budgetsaldo og bruttogæld danner baggrund for medlemslandenes efterlevelse af kravene under stabilitets- og vækstpagten. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik