Det danske lovforslag om asyl og familiesammen-føring debatteres i Europa-Parlamentet

25.01.2016

Den danske udenrigsminister og integrationsminister er i dag inviteret til Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder for at forklare det meget omtalte lovforslag.

Denne artikel dækker disse emner:

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg på besøg i Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder

Udenrigsminister Kristian Jensen og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg er blevet inviteret til Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder for at forklare indholdet af det danske lovforslag om bl.a. asyl og familiesammenføring. Lovforslaget med den formelle titel "L 87 - Forslag til lov om ændring af udlændingeloven" blev fremsat i Folketinget den 10. december 2015 og forventes vedtaget endeligt ved tredjebehandlingen den 26. januar 2016. Lovforslaget er en del af regeringens større asylpakke , som blev fremsat den 16. november 2015.  

Beslaglæggelse af værdier

Specielt har lovforslagets mulighed for at inddrage asylansøgernes værdier og værdigenstande interesseret Europa-Parlamentet. I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget har der været en debat om, hvorvidt lovforslaget gav mulighed for at inddrage mere personlige værdigenstande fra asylansøgerne som eksempelvis vielsesringe. Under selve behandlingen i Folketinget er lovforslaget blevet ændret, så der kun kan inddrages kontanter over 10.000 kroner samt værdigenstande med en værdi over 10.000 kroner, hvis der ikke er tale om personlige genstande med affektionsværdi.

Præsentation for Europa-Parlamentet

De to ministres præsentation af det danske lovforslag i borgerrettighedsudvalget er det tredje punkt på dagsordenen for udvalget møde, der begynder kl. 15.00 i Bruxelles.  Du kan se et uddrag fra mødet herunder.

Op til mødet har Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet en kort introduktion af lovforslaget til udvalgets medlemmer, som kan findes i linksamlingen herunder.

Yderligere information om mødet

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik