Enighed om EU's budget for 2017

17.11.2016

Europa-Parlamentet og Rådet er blevet enige om EU's budget for 2017. Det samlede budget beløber sig til 157,9 mia. euro, hvilket svarer til 1.178 mia. kroner.

Denne artikel dækker disse emner:

Eu's budget for 2017

EU's budget er opgjort i to beløbstyper - det der kaldes forpligtigelse og egentlige betalinger. Forpligtigelser er de aftaler om betalinger, som EU indgår i et år, hvorimod betalinger er de faktiske beløb, som skal betales i det enkelte år. Hvis der f.eks. skal bygges en bro over syv år til fem mia. kroner, så vil de fem mia. kr. indgå som forpligtigelser i det år, hvor aftalen indgås. Betalingerne vil derimod være de faktiske årlige betalinger på projektet i hver enkelt af de syv år. 

Stigning i forpligtigelser, fald i betalinger

I forhold til budgettet for 2016 er der tale om en stigning i forpligtigelserne på 1,7 procent og et fald i betalingerne på 1,6 procent. I EU's budget for 2017 er der tilført ekstra midler til håndteringen af flygtninge samt til den interne sikkerhed i EU. Hertil kommer ekstra midler til at styrke væksten og beskæftigelsen via bl.a. investeringer.

EU's budget er delt op i en række overordnede udgiftskategorier samt en kategori med såkaldte specielle instrumenter.

  • Konkurrenceevne, der bl.a. omfatter forskning og udvikling mv. 
  • Samhørighed, der bl.a. omfatter strukturfonde mv.
  • Landbrugsområdet, der bl.a. indeholder selve landbrugsstøtten.
  • Sikkerhed og EU-borgerskab, der bl.a. omfatter migration, terrorbekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet. 
  • EU globalt, der bl.a. omfatter udgifter til nabolande og udviklingslande. 
  • Administration, der dækker udgifter til EU's institutioner m.v.
  • Specielle instrumenter, omfatter en række særlige støttetiltag, som kan aktiveres i særlige situationer.

Fordelingen på udgiftkategorierne i budgettet for 2017 i forpligtigelser og betalinger kan ses på diagrammerne herunder.

Forpligtigelse og betalinger i EU's budget for 2017

Næste skridt

EU's budget for 2017 skal vedtages formelt af både Rådet og Europa-Parlamentet før det kan blive gældende.

For Rådets vedkommende forventes det at ske på et møde den 29. november 2016, mens Europa-Parlamentet har budgettet for 2017 på dagsordenen på et plenarmøde den 1. december 2016.

Senest opdateret: [19.01.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik