Kommissionen forslår ændringer af Dublinreglerne

04.05.2016

Europa-Kommissionen vil bl.a. indføre et "solidaritetsbidrag", de lande skal betale, der ikke vil tage imod flygtninge. 

Denne artikel dækker disse emner:
Flygtninge på vej ind på asylcenteret Voenna Rampa i Sofia, Bulgarien.

Generelt skal Dublinreglerne blive mere transparente og effektive. Princippet om at det første land, en flygtning ankommer i, skal tage imod vedkommende, vil stadig være gældende. Men en ny såkaldt fairnessmekanisme skal sikre, at nogle medlemslande ikke er nødt til at tage imod uforholdsmæssig mange flygtninge. I dette tilfalde skal flygtningene fordeles mellem de andre medlemslande. Lande, der ikke vil deltage i omfordelingen, skal yde et "solidaritetsbidrag" på 250.000 euro (1.86 mio kr) per flygtning. 

Kvoteordningen har i forvejen fået stor kritik fra især central- og østeuropæiske medlemslande. Der er bl.a. to verserende sager ved EU-Domstolen, hvor Slovakiet og Ungarn udfordrer lovligheden af kvoteordningen.

Revisionen af Dublinforordningen er et af en række initiativer der er blevet rejst i EU, for at håndtere flygtningesituationen i Europa. Kommissionen foreslår derudover udvidelsen af Eurodac-databasen, som i fremtiden skal kunne gemme flere personlige oplysninger.

Et andet initiativ er samarbejdsaftalen mellem Tyrkiet og EU. Samarbejdsaftalen giver Tyrkiet 3 mia. euro (ca. 20 mia. kr.), samt visumfri adgang for tyrkiske statsborgere til EU. Til gengæld skal Tyrkiet forsøge at stoppe illegale indvandrere fra at nå til EU’s ydre grænser. Kommissionen har i dag sendt et forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om at afskaffe visumkrav for Tyrkiske statsborgere i juni. 

Her kan du finde de vigtigste dokumenter

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik