EU-topmøde om Storbritanniens forhold til EU og flygtningekrisen

18.02.2016

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til et afgørende topmøde i Bruxelles, hvor en aftale om en ny ordning for Storbritanniens deltagelse i EU-samarbejdet står øverst på dagsordenen.

Denne artikel dækker disse emner:

Den britiske premierminister David Cameron (tv) og EU's faste formand Donald Tusk. Foto: Rådet

EU's faste formand, Donald Tusk, har indkaldt til EU-topmøde torsdag og fredag, hvor stats- og regeringscheferne primært skal forsøge at blive enige om et revideret grundlag for Storbritanniens deltagelse i EU-samarbejdet på baggrund af et aftaleoplæg, som Tusk har udarbejdet efter indledende drøftelser med medlemslandene og Storbritannien. Aftalen mellem EU og Storbritannien skal være udgangspunktet for en folkeafstemning i Storbritannien om at blive i EU på det nye grundlag eller helt forlade EU-samarbejdet. Folkeafstemningen skal senest afholdes i 2017, men hvis den britiske premierminister David Cameron vurderer, at aftalen er tilfredsstillende, forventer flere at afstemningen vil blive afholdt allerede den 23. juni 2016.

Hele topmødet handler dog ikke om Storbritannien. Stats- og regeringscheferne skal også gøre status over gennemførelsen af de aftalte tiltag for at dæmme op om flygtningekrisen. Endelig skal stats- og regeringscheferne også nå at drøfte udviklingen i Syrien og Libyen.


Storbritanniens folkeafstemning om EU

Stats- og regeringscheferne skal forsøge at nå frem til en juridisk bindende aftale om et nyt grundlag for Storbritannien i EU. Storbritannien har ønsket at få ændret vilkårene på fire områder, der dækker følgende:

  • Økonomisk styring: ikke-eurolandenes interesser og mulighed for deltagelse i yderligere integration i euroområdet.
  • Konkurrenceevne: forbedring af EU's indre marked samt forenkling af lovgivningen.
  • Suverænitet: undtagelse af Storbritannien fra det generelle mål om en stadig tættere union samt sikring af nærheds- og proportionalitetsprincippet. 
  • Sociale ydelser og fri bevægelighed: mulighed for begrænsning visse typer af sociale ydelser i en given periode. 

I det udkast til en aftale, som EU's faste formand præsenterede den 2. februar 2016, er de britiske ønsker forsøgt imødekommet under hensyntagen til EU's overordnede principper. Der er som nævnt tale om britiske ønsker, men et af de spørgsmål der skal afklares er, i hvor høj grad andre medlemslande også kan gøre brug af nogle af de foreslåede ændringer. Det gælder primært spørgsmålet om begrænsningen af udbetalingen af sociale ydelser - specielt indekseringen af børneydelser (i Danmark kaldt for børnecheck). Andre dele af aftalen omfatter i sagens natur flere lande, det gælder bl.a. spørgsmålet om at tage højde for ikke-eurolandenes interesser i yderligere integration af euroområdet.

Hvornår kan en aftale være på plads?

Der forventes ikke at være et resultat før fredag. Forhandlingerne om en ny ordning for Storbritannien er komplekse, og der er mange forskellige interesser på spil. Torsdag eftermiddag indledes forhandlingerne med en fælles udveksling af synspunkter efterfulgt af mulige forhandlinger mellem enkelte medlemslande i løbet af fredag formiddag.


Migrations- og flygtningekrisen

Stats- og regeringscheferne skal også gøre status over gennemførelsen af de tiltag, som man blev enige om i december. Drøftelserne vil omfatte humanitær bistand, forvaltning af de ydre grænser, gennemførelse af handlingsplanen mellem EU og Tyrkiet og driften af de såkaldte hotspots (modtagelses- og registreringscentre).

Den britiske premierminister, David Cameron

Temaside om Storbritannien og EU

På vores temaside kan du læse om de
konkrete britiske ønsker til en ny ordning
for Storbritannien samt det aftaleudkast
fra EU's faste formand, Donald Tusk, som
danne udgangspunkt for forhandlingerne
på EU-topmødet.

Du kan også finde informationer om den
danske tilgang til de forskellige delelementer
i forslaget til den nye ordning for Storbritannien. 

Hvis den britiske premierminister, David Cameron, får en tilfredsstillende aftale med hjem fra EU-topmødet, så forventer mange, at der allerede vil komme en folkeafsteming om det britiske EU-medlemskab den 23. juni 2016.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var inden afrejsen til Bruxelles forbi Folketingets Europaudvalg for at udlægge den danske tilgang til emnerne på topmødedagsordenen.

Resultat af forhandlingerne om en ny ordning for Storbritannien - pressekonference med den britiske premierminister David Cameron efter EU-topmødet (på engelsk)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik