EU-topmøde om flygtninge og Tyrkiet

16.03.2016

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til topmøde i Bruxelles med flygtningekrisen øverst på dagsordenen. Fredag får de selskab af den tyrkiske premierminister for at drøfte en mulig aftale med Tyrkiet på flygtninge- og migrationsområdet.

Denne artikel dækker disse emner:


Flygtninge- og migrationskrisen

EU’s stats- og regeringschefer skal på EU-topmødet torsdag og fredag forsøge at blive enige om betingelserne for en fælles flygtningeaftale med Tyrkiet. Aftalen skal forsøge at sætte en stopper for ulovlig indvandring fra Tyrkiet til Grækenland, mod til gengæld bl.a. at bringe Tyrkiet tættere på EU-medlemskabet. 

Det tyrkiske forslag blev præsenteret på EU-topmødet den 7. marts 2016 af den tyrkiske premierminister, Ahmet Davutoglu, og indeholder følgende hovedelementer:

  • Tyrkiet tilbagetager alle nye flygtninge og migranter, som er kommet ulovligt til Grækenland fra Tyrkiet - EU dækker til gengæld omkostningerne i forbindelse med ordningen (returmekanismen).
  • For hver syrer, som Tyrkiet tilbagetager fra Grækenland, skal der lovligt genbosættes en anden syrer fra Tyrkiet i et af EU's medlemslande (såkaldte 1:1-genbosættelsesordning). 
  • Visumpligten for tyrkiske statsborgere ved besøg i EU ophæves senest inden udgangen af juni 2016.
  • Åbne nye forhandlingskapitler mellem EU og Tyrkiet i forbindelse med de tyrkiske optagelsesforhandlinger, der har stået på siden 2005.
  • Fremskynde udbetalingen af de oprindeligt aftalte 3 mia. euro samt træffe afgørelse om supplerende finansiering til flygtningefaciliteten for syrere.

Der er forskellige holdninger blandt EU-landene til aftalens elementer. Kritikken retter sig specielt mod to dele af aftalen: 

  •  1:1-genbosætningsordning: FN’s Flygtningehøjkommissariat frygter, at det er i strid med folkeretten at sende flygtninge tilbage uden at stille garantier for, at deres asylansøgning vil blive behandlet korrekt.

  • Åbning af nye forhandlingskapitler: Cypern er imod, at nye forhandlingskapitler bliver åbnet, da cyprioterne frygter, at det vil afspore genforeningsprocessen. Cypern er delt mellem det græsk-cypriotisk syd og det tyrkisk-cypriotisk nord.

Danmarks stilling

Fra dansk side bakkes der op om flygtningeaftalen. Statsminister Lars Løkke Rasmussen påpeger dog samtidig, at der er tale om vidtgående tiltag, der bl.a. forudsætter, at Tyrkiet kan defineres som et sikkert såkaldt tredjeland, hvor flygtninge kan sendes tilbage til. Hvad angår visumliberalisering, så er den danske holdning, at Tyrkiet skal leve op til de 72 krav, der er på området, før visumkravet kan ophæves. Danmark støtter også, at forhandlingskapitlerne 23 og 24 åbnes, da de omhandler retsstatsprincipperne, hvilket ifølge statsministeren er vigtigt at få diskuteret med Tyrkiet.


Det europæiske semester

EU's stats- og regeringschefer skal dog også drøfte den økonomiske situation i EU, hvor de forventes at støtte op om de overordnede politiske prioriteter for dette års koordinering af de økonomiske politikker under det såkaldte europæiske semester. Medlemslandene skal som led i de overordnede prioriteter sætte skub i investeringerne, gennemføre strukturreformer samt føre en ansvarlig finanspolitik.

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet den 7. marts 2016 samt forelæggelsen af EU-topmødet den 17.-18. marts 2016 for Folketingets Europaudvalg den 16. marts.

EU-Tyrkiet erklæring fra 18. marts 2016

Resultat af EU-topmødet: 

Flygtningeaftalen med Tyrkiet betyder bl.a., at:

- flygtninge der kommer til de græske øer efter 
 den 20. marts 2016 returneres til Tyrkiet

- forhandlingskapitel 33 om EU's budget åbnes 
 med Tyrkiet i forbindelse med optagelses-
 forhandlingerne

- visafri indrejse for tyrkere til EU fra slutningen
 af juni 2016, hvis kriterierne er opfyldte.

Stats- og regeringschefernes enighed med Tyrkiet
er formuleret som en erklæring, som kan findes
på linket herunder.

Stats- og regeringscheferne blev fredag enige med Tyrkiet om den meget omdiskuterede flygtningeaftale, som du kan finde på linket herunder sammen med konklusionerne fra topmødet den 17.-18. marts 2016.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik