EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag og fredag til EU-topmøde i Bruxelles.

20.10.2016

Det er det første EU-topmøde med deltagelse af den nye britiske premierminister, Theresa May, der vil give stats- og regeringscheferne en orientering om Brexit-overvejelserne.

Den britiske premierminister Theresa May ankommer til EU-topmødet. Foto: Rådet.

Stats- og regeringscheferne skal på topmødet drøfte følgende emner:

  • Bratislava-køreplanen
  • Migration
  • Forholdet til Rusland
  • Handel, herunder frihandelsaftalen med Canada (CETA).

Foruden Brexit-orienteringen fra den britiske premierminister vil den nederlandske premierminister Rutte briefe de øvrige stats- og regeringschefer om situationen i forbindelse med afvisningen af EU's associeringsaftale med Ukraine ved folkeafstemningen i april. 

Bratislava-køreplanen

På det særlige EU-topmøde i Bratislava for de 27 EU-lande (uden Storbritannien) den 16. september 2016 blev der udarbejdet en såkaldt Bratislava-køreplan. På topmødet drøftede stats- og regeringscheferne fremtiden efter Brexit og borgernes EU-skepsis og bekymringer. Vejen frem blev skitseret i køreplanen, som udstikker EU's prioriteter frem mod et særligt EU-topmøde i marts 2017 i Rom, hvor 60-året for undertegnelsen af Rom-traktaten skal markeres.

På EU-topmødet vil den slovakiske premierminister Fico, der i øjeblikket varetager det roterende EU-formandskab, præsentere stats- og regeringscheferne for en status på gennemførelsen af køreplanen.

Migration

Stats- og regeringscheferne vil gøre status over den seneste udvikling i EU's migrationspolitik. Der vil især være fokus på de såkaldte eksterne aspekter af den irregulære migration, hvor styrkelse af samarbejdet med de forskellige oprindelses- samt transitlande i form af migrationspartnerskaber vil blive drøftet. Tiltag til begrænsning af irregulære migranter via Itlaien og Grækenland vil blive drøftet samt yderligere fremskridt i gennemførelsen af tiltag under EU-Tyrkiet-aftalen fra marts 2016.

Rusland

Stats- og regeringscheferne vil have en strategisk diskussion af EU's forhold til Rusland samt Ruslands rolle i forhold til bl.a. Ukraine og Syrien. Sanktioner i relation til Ruslands ageren i Syrien vil eventuelt også blive drøftet.

Handel og CETA

Stats- og regeringscheferne skal også drøfte EU's handelspolitik og herunder specielt en opdatering af EU's forsvarsmekanismer i forbindelse med unfair handelspraksis. 

Endelig vil stats- og regeringscheferne også behandle den meget omdiskuterede frihandelsaftale med Canada (CETA). Det var fra EU's side meningen, at sagen skulle have været afklaret på et møde for EU's handelsministre i tirsdags, så aftalen formelt kunne underskrives med den canadiske premierminister Justin Trudeau på et særligt EU-Canada-topmøde den 27. oktober. 

Den plan gik dog i vasken, da den belgiske delstat Vallonien ikke kunne godkende aftalen. Da aftalen skal underskrives af samtlige EU-lande og efterfølgende godkendes nationalt, så forudsætter det, at samtlige nationale parlamenter støtter op om aftalen. Stats- og regeringscheferne kan derfor komme til at skulle drøfte mulige løsninger, der kan sikre fuld opbakning bag aftalen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var forbi Folketingets Europaudvalg den 14. oktober for at fremlægge emnerne på EU-topmøde den 20.-21. oktober 2016 i Bruxelles.

Senest opdateret: [30.08.2018]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik