Kommissionens forårsprognose 2015-2017

03.05.2016

Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske udvikling i EU i perioden 2015-2017.

Denne artikel dækker disse emner:


Kommissionen forventer en økonomisk vækst for 2016 og 2017 på 1,8 og 1,9 procent for EU som helhed. En nedjustering på 0,1 procentpoint i begge år i forhold til Kommissionens vinterprognose fra februar. For de 19 eurolande er vækstforventningerne på 1,6 og 1,8 procent i 2016 og 2017. Medlemslandenes økonomiske vækst i 2016-17 forventes at være enten stabil eller svagt stigende. Væksten forventes at blive drevet at den indenlandske efterspørgsel i form af investeringer og privat forbrug.  

Kommissionen peger i prognosen på en række forhold, der burde bidrage til væksten på trods af en lavere vækst i Kina og en aftagende verdenshandel samt geopolitiske spændinger i Europas nærområder:

  • Fald i oliepriserne.
  • Finanspolitikken i euroområdet.
  • Lave renter.
Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat være uens. Det skyldes både strukturelle aspekter samt konjunkturforskelle. Der vil derfor være en stor variation i væksten - fra 0,7 procent i Finland til 3,9 procent i Luxembourg i 2017.

Ledighed

Ledigheden forventes fortsat at være på et relativt højt niveau, der dog er faldende. Arbejdsløsheden forventes at falde fra 9,4 procent i 2015 til 8,9 procent i 2016 i EU som helhed og fra 10,9 procent i 2015 til 10,3 procent i 2016 i euroområdet. Som en følge af den forventede gradvise forbedring af den økonomiske vækst regner Kommissionen med et fald i ledigheden til 8,5 procent i EU samlet og 9,9 procent i eurolandene under ét i 2017. 

Inflation

Inflationen forventes at være gradvist stigende på baggrund af stigende lønninger og indenlandsk efterspørgsel. Prisudviklingen forventes derfor at stige fra 0 procent i 2015 til 1,5 procent i 2017.

Offentlige finanser

De offentlige finanser forventes at blive forbedret som følge af den stigende økonomiske aktivitet og lavere renteudgifter. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,1 procent af BNP i 2015 til 1,6 procent i 2017. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 2,4 procent i 2015 og 1,8 procent 2017. Det store overskud på den danske budgetsaldo i 2014 skyldes højere engangsindtægter fra især beskatningen af kapitalpensioner.

De faldende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld, hvor gælden toppede i 2014 med et gennemsnitligt niveau på 94,4 procent af BNP for eurolandene og 88,5 procent for EU-landene under ét. I 2017 forventes den offentlige gæld at være faldet til gennemsnitligt 91,1 procent af BNP for eurolandene og 85,5 procent for EU-landene samlet.

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra vinterprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2015-2017

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-28

-0,5

0,2

1,4

2,0

1,8

1,9

Eurområdet

-0,9

-0,3

0,9

1,7

1,6

1,8

Danmark

-0,1

-0,2

1,3

1,2

1,2

1,9

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-28

10,5

10,9

10,2

9,4

8,9

8,5

Euroområdet

11,4

12,0

11,6

10,9

10,3

9,9

Danmark

7,5

7,0

6,6

6,2

6,0

5,7

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-28

2,6

1,5

0,5

0,0

0,3

1,5

Euroområdet

2,5

1,3

0,4

0,0

0,2

1,4

Danmark

2,4

0,5

0,4

0,2

0,3

1,5

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-28

-4,3

-3,3

-3,0

-2,4

-2,1

-1,8

Euroområdet

-3,7

-3,0

-2,6

-2,1

-1,9

-1,6

Danmark

-3,5

-1,1

1,5

-2,1

-2,5

-1,9

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-28

85,2

87,3

88,5

86,8

86,5

85,5

Euroområdet

91,3

93,4

94,4

92,9

92,2

91,1

Danmark

45,2

44,7

44,8

40,2

38,7

39,1

 Offentlig strukturel budgetsaldo (procent af potentiel BNP)
 EU-28  -2,7  -1,8  -1,7  -1,6  -1,7  -1,7
 Euroområdet  -2,1  -1,4  -1,0  -1,0  -1,3  -1,4
 Danmark  -0,1  -0,3  0,2  -1,8  -1,0  -0,9
EU-28Euroområdet, *prognose.

 

Forårsprognose 2016

Økonomisk prognose for perioden 2015-2017

Europa-Kommissionen har udarbejdet den økonomiske forårsprognose for 2015-2017. Kommissionen udarbejder disse prognoser tre gange årligt - om foråret, efteråret og vinteren. Prognoserne anvendes bl.a. i Kommissionens løbende overvågning af den økonomiske udvikling under det såkaldte europæiske semester, hvor den forventede udvikling i den offentlige budgetsaldo og bruttogæld danner baggrund for medlemslandenes efterlevelse af kravene under stabilitets- og vækstpagten. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik