EU-dom om tyrkiske borgeres ret til familiesammenføring i Danmark

13.04.2016

EU-domstolen har erklæret de danske familiesammenføringsregler over for tyrkiske borgere som i strid med EU’s associeringsaftale med Tyrkiet. 

Denne artikel dækker disse emner:

Hvad sagen handler om 

Sagen handler om Caner Genc, som er tyrkisk statsborger. Efter hans forældre blev skilt, flyttede hans far til Danmark, hvor han fik ubegrænset opholdstilladelse i 2001. I januar 2005, da Caner var 13 år, søgte hans far om familiesammenføring, men fik afslag fra Udlændingeservice. Begrundelsen var, at der ikke var udsigt for en vellykket integration af Caner, da han allerede var 14 år og havde aldrig været i Danmark. 

EU’s associeringsaftale med Tyrkiet

Ifølge EU’s associeringsaftale med Tyrkiet fra 1980 må EU-landene ikke indføre nye begrænsninger for adgang til beskæftigelse for tyrkiske statsborgere, der har arbejds- og opholdstilladelse i et EU-land. Den danske regering har forstået denne aftale således, at det ikke gjaldt for tyrkiske arbejdstageres ret til familiesammenføring, men kun for deres ret til opholds- og arbejdstilladelse. 

EU-Domstolens dom

Domstolen fandt, at det var en ny begrænsning for tyrkiske statsborgere, da man i Danmark indførte nye regler til familiesammenføring, der bl.a. krævede at en ansøgning for familiesammenføring skulle indsendes to år efter man havde fået opholds- eller arbejdstilladelse. Formålet var, at krave, at børn skulle have en sådan tilknytning til Danmark, at der var et grundlag for vellykket integration.
EU-Domstolen fandt, at hensynet til en vellykket integration kan være et tvingende alment hensyn. Men den fastslog, at den danske 2 års-frist udgør diskrimination, da det at et tyrkisk barn ikke får indsendt en ansøgning om familiesammenføring inden for to år, gør ikke dette barn mindre integrationsegnet.
Det er uklar, hvilke konsekvenser dommen vil få for de danske regler om familiesammenføring for tyrkiske statsborgere.

Hvad dommen ikke handler om

Denne dom har ikke noget at gøre med EU’s aftale med Tyrkiet om håndtering af flygtninge (der kommer fra andre lande) i det Ægæiske Hav. Dommen handler om økonomisk aktive, tyrkiske statsborgere, der har opholdstilladelse i et EU-land.
Dommen har heller ikke noget at gøre med EU’s familiesammenføringsdirektiv for tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af retsforbeholdet, og som Danmark derfor ikke er bundet af. EU’s associeringsaftale med Tyrkiet er derimod ikke omfattet af retsforbeholdet, og Danmark er derfor fuldt ud omfattet af associeringsaftalen.

Flere informationer

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik