Godkendelse af glyphosat: Medlemslandene udskyder beslutning

09.06.2016

Godkendelsen i EU af glyphosat, som bl.a. bruges i RoundUp, udløber den 30. juni. Men efter to møderækker er medlemslandene ikke blevet enige om en fornyelse. EU-Kommissionen havde derfor foreslået midlertidigt at forlænge godkendelsen. Men der kunne heller ikke samles flertal bag dette forslag.

Traktor sprøjter ukrudtsmiddel over en mark

Hvad er glyphosat?

Glyphosat er en af verdens mest brugte sprøjtegifte, der bruges til ukrudtbekæmpelse. Den er også kendt under varemærket RoundUp, der bliver brugt i det konventionelle landbrug og af haveejere. Glyphosat virker ved at hæmme et enzym, der findes i planter og styrer deres vækst. Enzymet findes ikke i dyr og mennesker, og heller ikke i genmodificerede planter. I jorden bliver glyphosat hurtigt omsat af bakterier til almindeligt forekommende stoffer. Alligevel bliver den påvist i højtliggende grundvandsforekomster og ville formentlig også kunne påvises i dybereliggende grundvand.

(Kilde: Gyldendal, Den Store Danske)

Hvad har glyphosat med EU at gøre?

EU har fælles sikkerhedsstandarder for plantegift. En af de vigtigste forordninger er forordning 1107/2009 om markedsføring af plantegift i EU. Den fastsætter reglerne om godkendelse af salg, anvendelse og kontrol af plantegift i EU. Forordningen fastsætter også, at godkendelsen af aktivstoffer skal fornyes. Fornyelsesprocessen indebærer, at et medlemsland vurderer aktivstoffet og derefter foreslår Kommissionen enten en fornyet godkendelse eller en afvisning. 

Når et aktivstof godkendes iht. forordning 1107/2009, skal medlemslandene efterfølgende selv bestemme, om de midler, der indeholder aktivstofferne, må bruges i deres land. De skal også tage hensyn til særlige risici, f.eks. risikoen for udvaskning til grundvandet. 

Glyphosatsagen i Danmark

Den danske regering er enig med Kommissionen i, at glyphosat opfylder kriterierne for godkendelse.
Sagen blev behandlet i Miljø- og Fødevareudvalget i marts 2016, hvor udvalget opfordrede regeringen til at arbejde for, at en eventuel forlængelse bliver så kort som mulig som udtryk for forsigtighedsprincippet. Udvalget opfordrede derudover regeringen til at presse Kommissionen, til at vurdere glyphosat efter godkendte testmetoder for hormonforstyrrende stoffer.

Hvad sker der med glyphosatsagen i EU?

Glyphosat blev vurderet af eksperter i EU's fødevareagentur, EFSA. Eksperterne vurderede, at glyphosat sandsynligvis hverken var kræftfremkaldende eller skadelig for arveanlæggene. Kommissionen foreslog derfor at forny godkendelsen af glyphosat. Dette skulle medlemslandene træffe beslutning omkring i en såkaldt komitéprocedure.
Kommissionen foreslog oprindeligt at forny godkendelsen i 15 år, mens Europa-Parlamentet ønskede at forkorte godkendelsesperioden til 7 år. Kommissionen foreslog som et kompromis en godkendelsesperiode på 9 år, hvilket medlemslandene ikke kunne blive enige om. Efter to møderækker i komitéen, der behandler sagen, kunne medlemslandene ikke blive enige om, hvorvidt de ville forlænge godkendelsen.

Hvad sker der nu?

Den 22. og 23. juni skal et såkaldt appeludvalg behandle sagen. Appeludvalget er sammensat af repræsentanter fra EU-landene og Kommissionen – typisk på et højere administrativt niveau end i selve komitéen.
Denne procedure vælger Kommissionen sjældent at benytte sig af. Det skyldes bl.a. at behandlingen i appeludvalget typisk fører til samme udfald som på komiténiveau. Behandlingen i appeludvalget giver dog mulighed for at drøfte sagen igen.
Hvis der ikke senest 30. juni 2016 træffes beslutning om en (midlertidig) forlængelse af godkendelsen af glyphosat, så sker følgende:
- Det bliver forbudt at sælge glyphosat efter den 31. december 2016.
- Det bliver forbudt at anvende eller besidde glyphosat efter den 31. december 2017. 

Hvis der ikke kan opnås enighed om et kvalificeret flertal enten for eller imod forlængelse, er det Kommissionen, der i sidste instans træffer beslutning om forlængelsen.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik