Singapore-frihandelsaftale: generaladvokaten går imod Kommissionen og giver medlemslandene ret

21.12.2016

Generaladvokaten giver medlemslandene ret i, at Kommissionen ikke kan indgå frihandelsaftalen med Singapore uden deres deltagelse.

Denne artikel dækker disse emner:

EU-domstolen.

Et forslag til afgørelse fra EU-Domstolens generaladvokat fastsætter, at frihandelsaftalen mellem EU og Singapore indeholder delt kompetence mellem EU (Kommisionen) og medlemslandene. Aftalen kan derfor ikke indgås udelukkende af Kommissionen på vegne af EU, men kræver også medlemslandenes deltagelse.

Kontrol af aftalens forenelighed med traktaterne

Det er Kommissionen selv, som har ønsket at få EU-Domstolens afklaring af spørgsmålet, hvilket artikel 218, stk. 11 i traktaten giver mulighed for, når der er tale om indgåelse af handelsaftaler med tredjelande. Europa-Parlamentet har støttet Kommissionen, hvorimod Rådet og medlemslandene har argumenteret for, at der var tale om en aftale med delt kompetence mellem EU og medlemslandene.

Kompetencefordelingen

Generaladvokaten kommer i forslaget til afgørelse frem til følgende fordeling af kompetencen i frihandelsaftalen med Singapore:

EU's enekompetence:

 • mål og alment gældende definitioner
 • handel med varer 
 • handel og investeringer i forbindelse med produktion af vedvarende energi 
 • handel med tjenesteydelser og offentligt udbud, bortset fra de dele af EUSFT-aftalen, der finder anvendelse på transportydelser og ydelser, der hænger sammen med transportydelser 
 • direkte udenlandske investeringer 
 • de handelsmæssige aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder 
 • konkurrence og beslægtede spørgsmål  
 • handel og bæredygtig udvikling for så vidt som de pågældende bestemmelser primært knytter sig til handelspolitiske instrumenter 
 • bevarelse af havet og dets biologiske ressourcer 
 • handel inden for jernbane- og vejtransport 
 • tvistbilæggelse, mægling og gennemsigtighedsmekanismer, for så vidt som disse bestemmelser finder anvendelse på (og derfor er forbundet med) de dele af aftalen, hvor EU har ekstern enekompetence.

Delt kompetence mellem EU og medlemslandene:

 • bestemmelser om handel med lufttransportydelser, søtransporttjenester og transport ad indre vandveje, herunder ydelser, der hænger sammen med sådanne transportydelser  
 • andre investeringstyper end direkte udenlandske investeringer  
 • bestemmelser om offentligt udbud for så vidt som de finder anvendelse på transportydelser og ydelser, der hænger sammen med transportydelser 
 • bestemmelser om de ikke-handelsmæssige aspekter af intellektuelle ejendomsrettigheder  
 • bestemmelser om grundlæggende arbejds- og miljøstandarder, der er omfattet af enten det socialpolitiske eller det miljøpolitiske område  
 • tvistbilæggelse, mægling og gennemsigtighedsmekanismer, for så vidt som disse bestemmelser finder anvendelse på (og derfor er forbundet med) de dele af aftalen, hvor EU har delt ekstern kompetence.

CETA

Spørgsmålet om kompetencefordeling i forbindelse med indgåelse af frihandelsaftaler har senest været aktuelt i forbindelse med behandlingen af aftalen med Canada, den såkaldte CETA-aftale, hvor Kommissionen valgte at se på aftalen som en såkaldt blandet aftale med delt kompetence med medlemslandene. Det gav som bekendt en vis usikkerhed i forbindelse med godkendelsen af aftalen, da Belgien i første omgang ikke kunne godkende aftalen pga. modstand fra parlamentet i den belgiske delstat Vallonien. 

Ikke den endelige afgørelse

Der er tale om et forudgående forslag til afgørelse fra generaladvokaten, som altså ikke er den endelige udtalelse fra EU-Domstolen, som forventes at komme i løbet af 2017. Domstolen har dog en tendens til at følge generaladvokatens forslag i langt de fleste tilfælde.

Pressemeddelelse fra EU-Domstolen

Forslag til afgørelse fra generaladvokaten

Kommissionen har anmodet EU-Domstolen
om en udtalelse efter artikel 218, stk. 11 TEUF
om, hvorvidt frihandelsaftalen er forenelig med 
EU's traktater.

Sagen har betegnelsen "udtalelsessag C-2/15" 
og den endelige udtalelse forventes at komme
i løbet af 2017.

Generaladvokaten er i dag kommet med et forslag til afgørelse i spørgsmålet om, hvorvidt frihandelsaftalen med Singapore (EUSFT-aftalen) indeholder delt kompetence, så indgåelsen kræver medlemslandenes deltagelse. 

Senest opdateret: [16.05.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik