Spanien og Portugal slipper for bøder for brud på EU's budgetregler

27.07.2016

Som der var lagt lidt op til på forhånd, så bliver der ikke tale om bøder til Spanien og Portugal selvom EU formelt har slået fast, at landene har brudt EU's budgetregler.

Denne artikel dækker disse emner:Spanien og Portugal slipper for bøder selvom EU's økonomi- og finansministre den 12. juli 2016 slog fast, at begge lande havde brudt EU's budgetregler som er en del af traktaten og den såkaldte stabilitets- og vækstpagt. Kommissionen har dog ved flere lejligheder forud for dagens offentliggørelse af forslaget talt om en smart og intelligent anvendelse af EU's budgetregler.

Europa-Kommissionen lægger således op til, at de bøder som efter reglerne skal pålægges Spanien og Portugal for brud på budgetreglerne, annulleres for begge landes vedkommende. Reglerne giver nemlig også Kommissionen mulighed for at reducere eller annullere bøderne, hvis det kan begrundes i exceptionelle økonomiske omstændigheder eller på baggrund af begrundede anmodninger fra de pågældende eurolande. Både Spanien og Portugal har fremsat en sådan begrundet anmodning til Kommissionen.

Eurolandenes økonomi- og finansministre har dog stadig mulighed for at ændre Kommissionens beslutning og udstede bøder på op til 0,2 % af landenes bruttonationalprodukt (BNP), men det er næppe sandsynligt, at det vil ske. Som en konsekvens af den såkaldte Finanspagt har eurolandene forpligtiget sig til at følge Kommissionens indstillinger, med mindre der er et såkaldt kvalificeret flertal imod Kommissionens forslag. Kommissionens forslag vil automatisk være vedtaget, med mindre eurolandene inden for 10 dage vælger at forkaste eller ændre indstillingen.

Ifølge den såkaldte underskudsprocedure, som begge lande er omfattet af, kan Kommissionen også foreslå at suspendere dele af udbetalingerne til de to lande fra EU's struktur- og investeringsfonde i 2017. Kommissionen har dog valgt at udskyde en sådan beslutning til et senere tidspunkt efter en dialog med Europa-Parlamentet.

Hvad foreslår Kommissionen så?

Som led i den normale underskudsprocedure skal Kommissionen komme med en ny plan for, hvordan Spanien og Portugal kan få bragt deres offentlige budgetunderskud under den tilladte grænse på tre % af BNP. 

Kommissionen foreslår derfor, at Portugal får bragt budgetunderskuddet under tre % af BNP senest i 2016 og for Spaniens vedkommende sættes fristen til 2018. For begge lande gælder det, at de inden 15. oktober 2016 skal have iværksat såkaldte virkningsfulde foranstaltninger, der gør en overholdelse af de nye deadlines mulig. 

EU's økonomi- og finansministre skal inden den 12. september 2016 tage stilling til Kommissionens forslag til nye deadlines for de to eurolande.

Læs mere om emnet på EU.dk

Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik