Kommissionen igangsætter procedure til beskyttelse af retsstatsprincippet i Polen

14.01.2016

Onsdag den 13. januar 2015 annoncerede næstformand for Kommissionen, Frans Timmermans, at Kommissionen har besluttet at igangsætte proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet i Polen.

Denne artikel dækker disse emner:


Om Kommissionens beslutning
Kommissionens beslutning om at igangsætte en undersøgelse under denne procedure følger i kølvandet på den seneste tids kritik af retssikkerheden i Polen. Ifølge Timmermans er Kommissionen særligt bekymret for udvikling i Polen, fordi det forlyder, at bindende afgørelser fra forfatningsdomstolen i Polen i øjeblikket ikke overholdes. Derudover har der været protester over en nylig reform af den polske medielov, der rejser spørgsmål om pressefrihed og pluralisme i medierne. 


Som ’traktatens vogter’, er det Kommissionens ansvar, at traktatens bestemmelser overholdes. Artikel 7 i Traktaten om den Europæiske Union har til formål at sikre, at alle EU-lande respekterer de fælles værdier i EU, herunder retsstatsprincippet. I dette tilfælde vælger Kommissionens altså at indlede en dialog med de polske myndigheder gennem denne særlige procedure.  

Om proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet
Når der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet i et EU-land, kan Kommissionen indlede en dialog med det pågældende land. Proceduren består af tre faser: 

  1. Kommissionen indsamler og undersøger alle relevante oplysninger og vurderer, om der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet. Hvis Kommissionen konkluderer, at en sådan foreligger, indleder den en dialog med det berørte land ved at sende en udtalelse om overholdelsen af retsstatsprincippet, hvori den advarer EU-landet, begrunder sin bekymring og giver landet mulighed for at svare. 
  2. Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, retter Kommissionen en "henstilling vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet" til det pågældende EU-land. Heri opfordrer Kommissionen EU-landet til at løser problemet inden for en bestemt frist og til at informere Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. 
  3. I tredje fase vil Kommissionen overvåge, hvordan EU-landet følger op på henstillingen. 

Hele proceduren er baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og det berørte EU-land, samt indberetninger fra eksterne aktører.

Proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet i EU er en direkte udløber af den EU-krise, som Ungarn i 2012 var centrum for, da ministerpræsident Viktor Orbán foreslog og gennemførte en række drastiske ændringer af landets forfatning efter at have vundet et overvældende flertal af sæderne i det ungarske parlament. Her nåede man i EU frem til, at der manglede et instrument til at håndtere evt. brud med reststatsprincippet i et EU-land uden at skulle ty til de mere drastiske redskaber beskrevet nedenfor.

Hvilke andre redskaber har Kommissionen til rådighed?
Hvis ikke situationen forandres på baggrund af dialogen mellem Kommissionen og det pågældende EU-land, kan der ske to ting. Kommissionen kan indlede traktatbrudssager mod et EU-land, som overtræder regler i traktatgrundlaget eller i EU-lovgivningen. Det forudsætter imidlertid, at Kommissionen er i stand til at påvise, at handlingerne krænker konkrete EU-regler. For det andet kan EU indlede en såkaldt "artikel 7-procedure", hvis et EU-land groft og vedvarende overtræder EU's værdier. Proceduren kan i yderste konsekvens føre til at suspendere det pågældende EU-lands stemmeret i Rådet.

Læs mere:

Europa-Kommissionens pressemeddelelse

Factsheet fra Kommissionen om proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet i EU

EU-note 16 om Kommissionens indførelse af procedure til beskyttelse af retsstatsprincippet i EU


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik