Kommissionen tager kampen op mod de multinationale selskabers skattetænkning

13.04.2016

Europa-Kommissionen har fremsat et nyt lovforslag, hvor de multinationale selskaber skal offentliggøre en række skatterelevante oplysninger for hvert EU-land, selskaberne er aktive i. Princippet kaldes for land-for-land rapportering og anvendes allerede for banker. 

Denne artikel dækker disse emner:


Formålet med forslaget er at gøre det mere gennemskueligt, hvor meget de multinationale selskaber betaler i skat i de enkelte lande, hvor selskaberne opererer. Derfor skal selskaberne omfattes af det såkaldte land-for-land rapporteringsprincip, hvor en række skatterelevante oplysninger skal offentliggøres. 

Rapporteringskravet gælder for:

  • hvert enkelt EU-land som selskabet er aktivt i
  • hvert enkelt af de såkaldte skattelylande uden for EU
  • resten af verden under et.


Hvilke multinationale selskaber er omfattet?

Alle selskaber der har aktiviteter i EU, og som har en årlig omsætning på over 750 mio. euro, er omfattet af Kommissionens forslag. På globalt plan vil det ifølge Kommissionen svare til over 6.000 selskaber - heraf ca. 1.900 EU-selskaber.


Hvilke informationer skal offentliggøres?

For hvert land skal det multinationale selskab offentliggøre informationer om:

  • typen af aktiviteter i landet
  • antallet af ansatte i landet
  • den samlede nettoomsætning i landet
  • overskuddet før skat
  • størrelsen af skatten baseret på det årlige overskud i landet
  • størrelsen på den skat der faktisk blev betalt det år i landet
  • den samlede indtjening i landet.


Hvor stort er omfanget af selskabernes skatteunddragelse?

Ifølge en analyse fra Europa-Parlamentet mister EU-landene samlet omkring 50-70 mia. euro om året pga. selskabernes skatteunddragelse.


Hvordan skal forslaget vedtages?

Nye EU-regler på skatteområdet kræver normalt, at alle EU's medlemslande er enige, før forslaget kan vedtages. Det her forslag handler dog om selskabernes informationsforpligtigelser, og er teknisk set en ændring af det såkaldte regnskabsdirektiv (direktiv 2013/34/EU), der er vedtaget på baggrund af reglerne om det indre marked. Forslaget skal derfor vedtages med den almindelige lovgivningsprocedure, hvor EU's medlemslande og Europa-Parlamentet i fællesskab vedtager forslaget. Når medlemslandene i Rådet skal tage stilling til forslaget, kræves det altså ikke, at alle landene er enige, men der skal dog være et såkaldt kvalificeret flertal.


Hvorfor kommer forslaget nu?

Forslaget vil som nævnt ændre regnskabsdirektivet. Mens der allerede findes krav om offentlig land-for-land rapportering for bankerne, supplerer forslaget ifølge Kommissionen kravet om udveksling af oplysninger mellem skattemyndighederne. Selvom der i øjeblikket er meget fokus på de såkaldte Panama-dokumenter, så har EU igennem længere tid arbejdet med forskellige tiltag på skatteområdet, bl.a. med baggrund i en række anbefalinger fra OECD og G20.


Høring i Folketinget

Folketingets skatteudvalg afholdt den 13. april en offentlig høring om emnet på Christiansborg, hvor også Kommissionens nye forslag var en del af debatten.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik