Folketinget mener, at forslag om udstationering strider mod nærhedsprincippet

04.05.2016

Et flertal i Folketingets Europa- og Beskæftigelsesudvalg har i dag afgivet en begrundet udtalelse om Kommissionens forslag til en revision af udstationeringsdirektivet.

Det var et flertal uden om regeringen i Folketingets Europa- og Beskæftigelsesudvalg, som afgav den. En begrundet udtalelse er en mulighed nationale parlamenter har for at udtrykke over for Kommissionen, når de mener et forslag strider mod nærhedsprincippet. Det mener et flertal i Folketinget, at Kommissionens forslag gør.

Indholdet af den begrundede udtalelse omhandler art. 3 i direktivforslaget. Her mener flertallet, at det bør fremgå eksplicit af direktivet, at løn defineres i overensstemmelse med national praksis og at medlemsstaten kan fastsætte bestemmelser, der sikrer, at udstationerede vikarer får samme vilkår som nationale vikarer.

Hvis 1/3 af parlamenterne i EU’s medlemslande er enige i, at forslaget strider mod nærhedsprincippet, er Kommissionen forpligtet til at tage forslaget op til fornyet overvejelse (gult kort). 16 parlamenter/kamre støtter nu et gult kort. Ud over Danmark er det østeuropæiske medlemslandes parlamenter, som har afgivet eller måske vil afgive begrundede udtalelser. Det drejer sig om Polen, Rumænien, Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Litauen og Ungarn.
Der skal 19 stemmer til at udløse et gult kort. De nationale parlamenter har indtil 10. maj til at meddele Kommissionen deres holdning. I øjeblikket overvejer Kroatien, Malta og Letland, om de også skal afgive begrundede udtalelser.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik