Folkeafstemning om flygtningekvoter i Ungarn

03.10.2016

Søndag den 2. oktober 2016 gik den ungarske befolkning til folkeafstemning om, hvorvidt landet skulle være underlagt en EU-aftale om omfordeling af flygtninge. 

Folkeafstemningen

Spørgsmålet som den ungarske befolkning skulle tage stilling til ved folkeafstemningen var formuleret nogenlunde på følgende måde:

"Ønsker du, at EU skal have ret til at fastsætte en tvungen bosættelse af ikke-ungarske borgere i Ungarn uden parlamentets samtykke?" 

Der var tale om en vejledende folkeafstemning, hvor der var krav om en valgdeltagelse på 50 pct. for at være gyldig.

Baggrunden for folkeafstemningen skal findes i de EU-aftaler om omfordeling af flygtninge fra Italien og Grækenland, som EU's medlemslande indgik i 2015 for at lette flygtningepresset på de to medlemslande. Ungarn stemte imod og har efterfølgende indbragt afgørelsen for EU-Domstolen. 

Resultatet

Valgdeltagelsen kom ikke op på de krævede 50 pct., som var kravet for at afstemningen var gyldig, men endte i stedet på 40 pct. gyldige stemmer. Blandt dem der rent faktisk stemte, var der dog et overvældende flertal på 98 pct. som stemte nej til EU's mulighed for at tvinge Ungarn til at modtage flygtninge. Læs mere om afstemningsresultatet på den officielle valgside herunder.

Det officielle afstemningsresultat 

Aftaler om omfordeling af flygtninge

Folkeafstemningen udspringer af en kritisk ungarsk holdning til to EU-aftaler om omfordeling af flygtninge fra Italien og Grækenland, som EU indgik i juli og september 2015 på baggrund af det massive flygtningepres, som de to lande var udsat for. De to aftaler omfatter en omfordeling af 40.000 + 120.000 flygtninge fra Grækenland og Italien over to år.

De 120.000 flygtninge skal omfordeles til de øvrige EU-lande i to puljer:

  • 66.000 (15.600 fra Italien og 50.400 fra Grækenland) frem til den 26. september 2017.
  • 54.000 (12.764 fra Italien og 41.236 fra Grækenland) fra den 26. september 2016 til den 26. september 2017. 

Omfordelingen var begrundet i en særlig bestemmelse i traktaten (art. 78, stk 3), der giver muligheder for midlertidige foranstaltninger i en nødsituation med pludselig og voldsom tilstrømning. Ikke alle medlemslande var lige begejstrede for beslutningen om omfordelingen af flygtninge, der først kom igennem efter en egentlig afstemning i Rådet. Den midlertidige fordeling kunne dog vedtages med et såkaldt kvalificeret flertal blandt EU's medlemslande. Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Slovakiet stemte imod forslaget, mens Finland undlod at stemme.

Både Ungarn og Slovakiet har efterfølgende bragt aftalen om fordeling af de 120.000 flygtninge fra Italien og Grækenland for EU-Domstolen med henblik på at annullere den rådsafgørelse, der ligger bag. Ungarn mener ikke, at traktatens artikel 78, stk. 3 giver Rådet bemyndigelse til at vedtage den lovgivningsmæssig retsakt.

Fordeling af flygtninge på medlemslande

Af aftalen om fordeling af de 40.000 flygtninge fra juli 2015, er der kun sat navne på modtagerlande for de 32.256's vedkommende. Der mangler altså stadig en omfordeling af de resterende 7.745 flygtninge. De enkelte medlemslandes andel og status på modtagne flygtninge pr. 26. september 2016 kan ses i tabellen herunder.

   De 40.000 + 66.000  De resterende 54.000***
 EU-land  Andel  Modtaget  Andel  Andel i alt
 Østrig*  1.953 1.598  3.551 
 Belgien  3.812 182  2.003  5.815 
 Bulgarien  1.302 697  1.999 
 Kroatien  968 14  465  1.433 
 Cypern  320 52   120  440 
 Tjekkiet  2.691 12   1.302 3.993 
 Estland  329 49  163  492 
 Finland  2.078 690  1.052  3.130 
 Frankrig  19.714 1.952  10.605  30.319 
 Tyskland  27.536 215  13.939  41.475 
 Ungarn  1.294 1.059  2.353 
 Irland  600 69  600 
 Letland  481 76  230  711 
 Litauen  671 86  340  1.011 
 Luxembourg  557 124  194   751 
 Malta  131 50  58  189 
 Nederlandene  5.947 726  3.191  9.138 
 Polen  6.182 4.158  10.340 
 Portugal  2.951 555  1.343  4.294 
 Rumænien  4.180 202  2.025  6.205 
 Slovakiet  902 656  1.558 
 Slovenien  567 74  276  843 
 Spanien  9.323 363  6.564  15.887 
 Sverige**  3.766 39   1.961 5.727 
 I alt  98.255  5.539  54.000  152.255 
*Østrig har fået suspenderet omfordelingen af 1.065 flygtninge frem til den 11. marts 2017.
**Sverige har fået suspenderet sin andel af de 160.000 flygtninge frem til den 16. juni 2017.
***Der er i afgørelsen lagt op til, at de resterende 54.000 flygtninge skal omfordeles til medlemslandene
efter samme relative fordeling som de 66.000 flygtninge.

Som det fremgår var der frem til den 26. september 2016 omfordelt 5.539 af de 160.000 flygtninge fra Grækenland og Italien til de øvrige medlemslande. 

Ungarns andel af de 160.000 flygtninge

Ungarn er ikke omfattet af aftalen om fordeling af de oprindelige 40.000 flygtninge, men har en andel af de 66.000 flygtninge på 1.294. Afgørelsen om fordeling af 120.000 flygtninge lægger op til, at de resterende 54.000 flygtninge skal fordeles til de øvrige EU-lande efter samme relative forhold som de 66.000.  Hvis det følges, så skal Ungarn modtage yderligere 1.059 flygtninge fra puljen på de 54.000 flygtninge. Ungarn skal altså efter planen i alt modtage 2.353 flygtninge fra Italien og Grækenland inden 26. september 2017. Ungarn har endnu ikke modtaget flygtninge fra puljen på de 2.353.

Modtagelse af flygtninge fra lande uden for EU

Danmark er på grund af retsforbeholdet ikke tvunget til at deltage i fordelingen af flygtninge fra Italien og Grækenland. Danmark har dog tilkendegivet, at Danmark som led i den større fordelingaftale er villig til at modtage 1.000 ud af i alt 22.000 flygtninge fra lande uden for EU. Danmark har ifølge Kommissionens opgørelse på nuværende tidspunkt modtaget 481 flygtninge. 

Senest opdateret: [07.02.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik