Kommissionens vinterprognose 2015-2017

05.02.2016

Kommissionen har offentliggjort sin prognose for den økonomiske udvikling i EU i perioden 2015-2017.

Denne artikel dækker disse emner:

Vinterprognose 2016

Kommissionen forventer en økonomisk vækst for 2016 og 2017 på 1,9 og 2,0 procent for EU som helhed. For de 19 eurolande er vækstforventningerne på 1,6 og 1,7 procent i 2016 og 2017. Væksten i 2016-17 bygger videre på medlemslandenes enten stabile eller stigende økonomiske vækst i 2015. Væksten er primært drevet af forbruget.  

Kommissionen peger i prognosen på en række forhold, der burde bidrage til væksten på trods af en lavere vækst i Kina og en aftagende verdenshandel samt geopolitiske spændinger i Europas nærområder:

  • Fald i oliepriserne.
  • Fald i euroens værdi.
  • Lave renter.
Udviklingen i de enkelte medlemslande vil dog fortsat være uens. Det skyldes både strukturelle aspekter samt konjunkturforskelle. Der vil derfor være en stor variation i væksten - fra 0,9 procent i Finland til 3,7 procent i Rumænien i 2017.

Ledighed

Ledigheden forventes fortsat at være på et relativt højt niveau, der dog er faldende. Arbejdsløsheden forventes at falde fra 9,5 procent i 2015 til 9,0 procent i 2016 i EU som helhed og fra 11 procent i 2015 til 10,5 procent i 2016 i euroområdet. Som en følge af den forventede gradvise forbedring af den økonomiske vækst regner Kommissionen med et fald i ledigheden til 8,7 procent i EU samlet og 10,2 procent i eurolandene under ét i 2017. 

Inflation

Inflationen forventes at være gradvist stigende på baggrund af stigende lønninger og indenlandsk efterspørgsel. Prisudviklingen forventes derfor at stige fra 0 procent i 2015 til 1,5 procent i 2017.

Offentlige finanser

De offentlige finanser forventes at blive forbedret som følge af den stigende økonomiske aktivitet og lavere renteudgifter. Budgetunderskuddet i euroområdet forventes at falde fra 2,2 procent af BNP i 2015 til 1,6 procent i 2017. For samtlige EU-lande under ét forventes underskuddet at være på 2,5 procent i 2015 og 1,8 procent 2017. Det store overskud på den danske budgetsaldo i 2014 skyldes højere engangsindtægter fra især beskatningen af kapitalpensioner.

De faldende offentlige budgetunderskud afspejler sig også i udviklingen af den offentlige bruttogæld, hvor gælden toppede i 2014 med et gennemsnitligt niveau på 94,5 procent af BNP for eurolandene og 88,6 procent for EU-landene under ét. I 2017 forventes den offentlige gæld at være faldet til gennemsnitligt 91,3 procent af BNP for eurolandene og 85,7 procent for EU-landene samlet.

Nedenfor kan en række udvalgte nøglevariable fra vinterprognosen findes for de 28 EU-medlemslande, euroområdet samt Danmark.

Udvalgte nøglevariable fra Kommissionens prognose 2015-2017

2012

2013

2014

2015*

2016*

2017*

Økonomisk real vækst (årlig procentvis ændring i BNP)
EU-28

-0,5

0,2

1,4

1,9

1,9

2,0

Eurområdet

-0,9

-0,3

0,9

1,6

1,7

1,9

Danmark

-0,1

-0,2

1,3

1,2

1,7

1,9

Arbejdsløshed (procent af den civile arbejdsstyrke)
EU-28

10,5

10,9

10,2

9,5

9,0

8,7

Euroområdet

11,4

12,0

11,6

11,0

10,5

10,2

Danmark

7,5

7,0

6,6

6,0

5,8

5,6

Inflation (procentvis årlig ændring)
EU-28

2,6

1,5

0,6

0,0

0,5

1,6

Euroområdet

2,5

1,3

0,4

0,0

0,5

1,5

Danmark

2,4

0,5

0,3

0,2

0,9

1,7

Offentlig budgetsaldo (procent af BNP)
EU-28

-4,3

-3,3

-3,0

-2,5

-2,2

-1,8

Euroområdet

-3,7

-3,0

-2,6

-2,2

-1,9

-1,6

Danmark

-3,5

-1,1

1,5

-2,0

-2,7

-1,9

Offentlig bruttogæld (procent af BNP)
EU-28

85,2

87,2

88,6

87,2

86,9

85,7

Euroområdet

91,3

93,4

94,5

93,5

92,7

91,3

Danmark

45,2

44,6

44,6

39,9

38,3

38,8

 Offentlig strukturel budgetsaldo (procent af BNP)
 EU-28  -2,7  -1,9  -1,7  -1,8  -1,7  -1,7
 Euroområdet  -2,1  -1,4  -1,0  -1,1  -1,3  -1,4
 Danmark  0,0  -0,2  0,3  -1,7  -1,4  -1,0
EU-28Euroområdet, *prognose.

 

Publikationen vinterprognose 2016

Økonomisk prognose for perioden 2016-2017

Europa-Kommissionen har udarbejdet den økonomiske forårsprognose for 2016-2017. Kommissionen udarbejder disse prognoser tre gange årligt - om foråret, efteråret og vinteren. Prognoserne anvendes bl.a. i Kommissionens løbende overvågning af den økonomiske udvikling under det såkaldte europæiske semester, hvor den forventede udvikling i den offentlige budgetsaldo og bruttogæld danner baggrund for medlemslandenes efterlevelse af kravene under stabilitets- og vækstpagten. 

Forslag til dig på EU.dk

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik