Visafrihed til tyrkiske statsborgere

04.05.2016

Kommissionen foreslår, at tyrkiske borgere fra juni kan rejse ind i EU uden krav om visum.

Denne artikel dækker disse emner:

Visumfri indrejse til EU

Forslaget fra Europa-Kommissionen er en del af udmøntningen af den aftale, som EU indgik med Tyrkiet om håndteringen af flygtninge og migranter på EU-topmødet den 17.-18. marts 2016.

Aftalen om visafrihed for tyrkiske statsborgere ved indrejse til EU forudsætter dog, at Tyrkiet forinden har opfyldt 72 krav. Kommissionen vurderer, at Tyrkiet på nuværende tidspunkt mangler at opfylde fem krav, samt at to krav først kan opfyldes fuldt ud efter juni 2016.

Under forudsætning af, at Tyrkiet opfylder de fem udestående krav anbefaler Kommissionen altså, at tyrkiske borgere visumfrit kan rejse ind i EU til juni 2016. Det er dog medlemslandene repræsenteret i Rådet samt Europa-Parlamentet, som skal træffe den endelige afgørelse.


Beskyttelsesklausul

Kommissionen stiller samtidig et forslag om, at gøre det lettere for medlemslandene at anmelde omstændigheder, der gør Kommissionen i stand til at suspendere visumfriheden.


Hvad med det danske retsforbehold - gælder visafriheden også for Danmark?

Ja - visafriheden for tyrkiske statsborgere gælder også for Danmark. EU har vedtaget en EU-retsakt med en liste over de lande, hvor EU kræver et indrejsevisa, før statsborgerene fra landene kan få adgang til EU. Selve EU-retsakten og dermed listen er ikke omfattet af det danske retsforbehold, og Danmark deltager på dette punkt fuldt ud på linje med de øvrige EU-lande. 

Visumfriheden for tyrkiske borgere gælder dog ikke ved indrejse i Storbritannien og Irland.

EU-Tyrkiet erklæring fra 18. marts 2016

Tyrkiets opfyldelse af de 72 krav for visumfrihed


Kommissionen har i en rapport vurderet, at Tyrkiet på nuværende tidspunkt mangler at opfylde fem krav. Hertil kommer to krav, som først fuldt ud kan opfyldes efter juni 2016. Aftalen om visafrihed til Tyrkiet blev indgået på EU-topmødet i marts 2016. På linkene herunder kan du se en oversigt over Tyrkiets opfyldelse af kravene samt aftalen fra EU-topmødet den 18. marts 2016.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik