Kommer EU's Lægemiddelagentur til København?

20.11.2017

EU's udenrigsministre skal i dag stemme om placeringen af de to EU-agenturer, som efter Brexit skal flyttes fra London. 

Denne artikel dækker disse emner:

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EMA) er i dag begge placeret i London. Med Storbritanniens exit fra EU skal de flyttes til to af de resterende 27 EU-lande.

19 medlemslande har lagt billet ind på at blive nyt hjemsted for Lægemiddelagenturet, og 8 medlemslande ønsker at huse Banktilsynsmyndigheden. Der er dog medlemslande, som har budt ind på begge agenturer, så det drejer sig om i alt 23 nye værtsbyer. 

Bud på Lægemiddelagenturet:

Amsterdam (Nederlandene) vinder
Athen (Grækenland)
Barcelona (Spanien)
Bonn (Tyskland)
Bratislava (Slovakiet)
Bruxelles (Belgien)
Bukarest (Rumænien)
København (Danmark)
Dublin (Irland)
Helsingfors (Finland)
Lille (Frankrig)
Milano (Italien) 
Porto (Portugal)
Sofia (Bulgarien)
Stockholm (Sverige)
Malta (Malta)
Wien (Østrig)
Warszawa (Polen)
Zagreb (Kroatien)

Oversigt over tilbud

Bud på Banktilsynsmyndigheden:

Bruxelles (Belgien)
Dublin (Irland)
Frankfurt (Tyskland)
Paris (Frankrig) vinder
Prag (Tjekkiet)
Luxembourg by (Luxembourg)
Wien (Østrig)
Warszawa (Polen)

Oversigt over tilbud

Kriterier

De forskellige medlemslandes tilbud om nye værtsbyer er blevet vurderet af Europa-Kommissionen ud fra seks kriterier:

  • garantier for, at agenturet vil være operationelt, når Storbritannien forlader EU
  • stedets tilgængelighed
  • skoler til personalets børn
  • adgang til arbejdsmarkedet og sundhedsydelser for de ansattes familier 
  • forretningskontinuitet
  • geografisk spredning

Kommissionens vurdering af tilbud på Lægemiddelagenturet baseret på de seks kriterier

Kommissionens vurdering af tilbud på Banktilsynsmyndigheden baseret på de seks kriterier

I sidste ende er det dog de enkelte medlemslande, der stemmer om genplaceringen af de to EU-agenturer.

Det danske bud

Danmark har som bekendt budt ind på Lægemiddelagenturet med en placering i København. Regeringen fik opbakning til det danske kandidatur som ny værtsby for Lægemiddelagenturet på et møde i Folketingets Europaudvalg den 9. juli 2017. 

Danmarks bud (på engelsk)

Side om Danmarks kandidatur (på engelsk)

Notat fra Sundheds- og Ældreministeriet om kandidaturet

Beslutningsreferat fra Europaudvalget

Afstemningen

Der bliver taget en særlig afstemningsprocedure i brug til at afgøre spørgsmålet om placeringen af de to EU-agenturer. Det stemmes først om placeringen af Lægemiddelagenturet og herefter om placeringen af Banktilynsmyndigheden.

Der bliver tale om en hemmelig afstemning, der kan strække sig over tre afstemningsrunder. Storbritannien deltager ikke i afstemningen.

Første afstemningsrunde

Hvert EU-land får én stemme, der består af seks point. De seks point skal fordeles på tre kandidatbyer i prioriteret rækkefølge med henholdvis tre, to og et point. Hvis en kandidatby modtager den højeste score fra mindst 14 medlemslande (altså tre point fra hver af de 14 lande), så har kandidatbyen vundet afstemningen. 

Der kan godt stemmes på eget tilbud, men altså med maksimalt tre point. Alle seks point skal fordeles, for at stemmen er gyldig.

Hvis ingen kandidatby opnår toppoint fra 14 medlemslande, så går de tre kandidatbyer med det højeste antal point videre til den anden afstemningsrunde. 

Anden afstemningsrunde

I anden afstemningsrunde har hvert medlemsland én stemme, der består af et afstemningspoint. Medlemslandene skal i anden runde derfor fordele sit point på én af de tre kandidatbyer, der er gået videre til anden runde. Hvis en kandidatby modtager mindst 14 point (stemmer), så er kandidatbyen valgt.

Hvis ingen af de tre kandidatbyer modtager 14 point, så går de to kandidatbyer med flest point videre til en tredje afstemningsrunde. 

Tredje afstemningsrunde

I den tredje afstemningsrunde har hvert medlemsland igen én stemme (point), som skal placeres på én af de to kandidatbyer, der er gået videre til tredje runde. Den kandidatby med flest stemmer i tredje runde har vundet afstemningen.

Hvis det står lige, så trækkers der lod mellem de to kandidatbyer. Den by der trækkes har vundet afstemningen. 

Selve mødet for EU's udenrigsministre starter klokken 14.45, hvor status på Brexit-forhandlingerne og forberedelsen af EU-topmødet til december først skal drøftes. Herefter forventes selve afstemningen om placeringen af de to agenturer at gå i gang.

Det videre forløb

Når de nye hjemstederne for de to EU-agenturer er valgte, vil Kommissionen forberede den retsakt, som danner grundlaget for flytningen. Retsakten skal vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure med deltagelse af Rådet og Europa-Parlamentet.

Nederlandene

Resultat af afstemningen om placering af 
Lægemiddelagenturet:

1. Amsterdam
2. Milano
3. København 

Danmark gik videre til anden runde af afstemningerne sammen med Nederlandene og Italien. Det var dog kun Nederlandene og Italien der gik videre til tredje runde, hvor de fik lige mange stemmer, men Nederlandene endte med at få Amsterdam igennem som ny værtsby for Lægemiddelagenturet ved lodtrækning.

Frankrig

Resultat af afstemningen om placeringen af
Bankmyndigheden:

1. Paris
2. Dublin
3. Frankfurt

Afstemningen om placeringen af Bankmyndigheden resulterede i, at Paris bliver Bankmyndighedens nye hjemsted. Paris stod også lige med Dublin i sidste runde, men vandt ved lodtrækningen.

Senest opdateret: [30.08.2018]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik