Europa-Parlamentet godkender aftale med Canada

15.02.2017

Europa-Parlamentet har i dag stemt ja til, at EU kan indgå den omfattende frihandelsaftale med Canada, der kaldes for CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement).

Denne artikel dækker disse emner:

Frihandelsaftalen CETA


Med stemmerne 408 for, 254 imod og 33 der undlod at stemme, har Europa-Parlamentet i dag godkendt, at EU kan indgå frihandelsaftalen med Canada.

Frihandelsaftaler skal godkendes af Europa-Parlamentets, hvilket fremgår af artikel 218 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Denne type godkendelser er internt i Europa-Parlamentet reguleret af forretningsordenens artikel 108. For at godkende aftalen kræves der et normalt flertal af de afgivne stemmer, som det fremgår af stk. 7.

Godkendelse i nationale parlamenter

Da der er tale om en såkaldt blandet aftale, hvilket vil sige en aftale med områder, hvor EU's medlemslande har kompetence, så skal aftalen også godkendes af alle EU-landenes nationale parlamenter. I Danmark vil det ske ved en folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA). 

Ratifikation af CETA i de nationale parlamenter

 

Midlertidig anvendelse

Med Europa-Parlamentets godkendelse i dag åbnes der op for, at aftalen med Canada kan sættes midlertidig i kraft på de områder, hvor EU har såkaldt enekompetence. Det kan ske, når Canada også har gennemført de nødvendige interne procedurer. Aftalen forventes tidligst at blive sat midlertidigt i kraft den 1. april 2017.

De dele af aftalen, der ikke vil blive sat midlertidigt i kraft omfatter:

  • Investeringsbeskyttelse.
  • Adgang til investeringsmarkedet for porteføljeinvesteringer.
  • Investeringsdomstolssystemet.
  • Strafferetlige foranstaltninger ved ”camcording” – altså det, at man som gæst i en biograf ulovligt optager en film.

Læs mere om den midlertidige anvendelse:

Aftaleteksten til CETA

Den samlede aftaletekst til CETA
(Comprehensive Economic and Trade Agreement)

Her kan du finde selve teksten til CETA-aftalen. Det første link er til den samlede aftaletekst og tilknyttede afgørelser, erklæringer og det såkaldte fortolkende instrument på dansk. Det andet link er til en oversigts over CETA-aftalen på engelsk. 

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik