Europa-Parlamentet vælger ny formand

17.01.2017

Europa-Parlamentet skal tirsdag vælge en ny formand, der skal afløse den afgående formand Martin Schulz. 

Denne artikel dækker disse emner:

Europa-Parlamentet

Seneste nyt:

Efter en fjerde valgrunde blev Antonio Tajani (EPP) valgt til Europa-Parlamentets nye formand med 351 stemmer over modkandidaten Gianni Pittella (S&D), der fik 282 stemmer.

Tirsdag den 17. januar 2017 skal der vælges en ny formand for Europa-Parlamentets 751 medlemmer. Selvom de enkelte medlemmer af Europa-Parlamentet vælges for fem år ad gangen, så udskiftes formanden for Parlamentet midt i valgperioden efter 2½ år. Afstemningen starter kl. 9.00, og hele dagen er afsat til, hvad der kan ende med op til fire afstemningsrunder. Inden afstemningerne indledes, får hver kandidat tre minutter til at præsenterer sit kandidatur, hvorefter de hemmelige afstemninger sættes i gang. 

Den nye formand skal sidde frem til valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Deling af formandsposten

Der har normalt ikke været den store dramatik omkring valget af formanden, da der har været tradition for, at formandsposten går på tur mellem den konservative gruppe (Det Europæiske Folkepartis Gruppe/Kristelige Demokrater, EPP) og socialdemokraternes gruppe (Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet, S&D). På denne måde har de to største politiske grupper i Europa-Parlamentet delt formandsposten med 2½ år til hver gruppe indenfor hver af Europa-Parlamentets femårige valgperioder.

Ifølge denne forståelse mellem den konservative gruppe (EPP), socialdemokraternes gruppe (S&D) og den liberale gruppe (Alde) er det altså den konservative Antonio Tajanis tur til at overtage formandsposten efter den afgående socialdemokratiske formand Martin Schulz. 

Socialdemokraternes gruppe mener dog ikke, at det giver den rette balance, hvis formandsposterne for tre af EU's institutioner, Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd (EU-topmøderne) alle skal besættes med borgerlige formænd. 

Der er derfor ikke på forhånd flertal bag nogen af formandskandidaterne.

Kandidaterne

Syv af de politiske grupper i Europa-Parlamentet havde inden den første afstemning indstillet hver deres formandskandidat. Guy Verhofstadt fra den liberale gruppe (Alde) har efterfølgende trukket sig og peget på Antonio Tajani fra EPP.

Antonio TAJANI - 8th Parliamentary term - Fotograf EP Photo Service

Antonio Tajani, Italien, 63 år, Det Europæiske Folkepartis Gruppe/Kristelige Demokrater (EPP). 

Første valgrunde:  274 stemmer
Anden valgrunde: 287 stemmer
Tredje valgrunde: 291 stemmer (videre til fjerde runde)
Fjerde valgrunde: 351 stemmer (ny formand).

Gianni PITTELLA - 8th Parliamentary term - Fotograf EP Photo Service

Gianni Pittella, Italien, 58 år, Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet (S&D). 

Første valgrunde:  183 stemmer
Anden valgrunde: 200 stemmer
Tredje valgrunde: 199 stemmer (videre til fjerde runde)
Fjerde valgrunde: 282 stemmer.

Guy VERHOFSTADT - 8th Parliamentary term - Fotograf EP Photo Service

Guy Verhofstadt, (HAR TRUKKET SIT KANDIDATUR) Belgien, 63 år, Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE).

STEVENS Helga Maria - 8th Parliamentary term - Fotograf © European Union 2014 - Source EP

Helga Stevens, Belgien, 49 år, De Europæiske Konservative og Reformister (ECR).

Første valgrunde:  77 stemmer
Anden valgrunde: 66 stemmer
Tredje valgrunde: 58 stemmer.

Eleonora FORENZA - 8th Parliamentary term - Fotograf EP Photo Service

Eleonora Forenza, Italien, 40 år,  Europæiske Venstrefløj/ Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL).

Første valgrunde:  50 stemmer
Anden valgrunde: 42 stemmer
Tredje valgrunde: 45 stemmer.

Jean LAMBERT - 8th Parliamentary term - Fotograf EP Photo Service

Jean Lambert, Storbritannien, 66 år, De Grønne/ Den Europæiske Fri Alliance (Grønne).

Første valgrunde:  56 stemmer
Anden valgrunde: 51 stemmer
Tredje valgrunde: 53 stemmer.

Constantin-Laurentiu REBEGA - 8th Parliamentary term - Fotograf © European Union 2014 EP

Laurentiu Rebega, Rumænien, 40 år, Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa (ENF).

Første valgrunde:  43 stemmer
Anden valgrunde: 45 stemmer
Tredje valgrunde: 44 stemmer.

Valget

Afstemningerne er hemmelige og foregår på den måde, at medlemmerne markerer navnet på den kandidat de foretrækker på en stemmeseddel, der derefter puttes i en stemmeboks. Otte medlemmer af Europa-Parlamentet er udpeget til at overvåge afstemningerne. 

For at blive valgt som formand kræves der et absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer. Det er altså ikke nok med et normalt flertal, flertallet skal samtidig udgøre over 50 pct. af de afgivne gyldige stemmer. Der er derfor også afsat tid til op til fire afstemningrunder. Hvis der ikke er nogen kandidat, der opnår et absolut flertal i de første tre afstemningsrunder, vælges der i fjerde runde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i den tredje runde. I den fjerde og sidste afstemningsrunde er et normalt simpelt flertal nok til at blive valgt - er der stemmelighed, vælges den ældste kandidat.


Program for afstemningen

 • Kl.   9.00: Kort præsentation af kandidater og første afstemning.
 • Kl. 11.30: Resultat af den første afstemning.
 • Kl. 13.00: Anden afstemning.
 • Kl. 15.00: Resultatet af den anden afstemning.
 • Kl. 17.00: Tredje afstemning.
 • Kl. 19.00: Resultatet af den tredje afstemning.
 • Kl. 20.00: Fjerde afstemning.
 • Kl. 21.30: Resultatet af fjerde afstemning.

Resultat af første afstemningsrunde

I den første afstemningsrunde blev der afgivet 718 stemmer, hvoraf 35 var ugyldige. 683 af stemmerne var derfor gyldige, hvilket betyder, at en kandidat skal opnå 342 stemmer for at leve op til kravet om et absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer.   

Ingen af kandidaterne opnåede kravet til et absolut flertal. Stemmefordelingen efter første runde på de seks kandidater var følgende:

 • Antonio Tajani: 274 stemmer
 • Gianni Pittella: 183 stemmer
 • Helga Stevens: 77 stemmer
 • Eleonora Forenza: 50 stemmer
 • Jean Lambert: 56 stemmer
 • Laurentiu Rebega: 43 stemmer.

 

Resultat af anden afstemningrunde

I den anden afstemningsrunde blev der afgivet 725 stemmer, hvoraf 34 var ugyldige. 691 af stemmerne var derfor gyldige, hvilket betyder, at en kandidat skal opnå 346 stemmer for at leve op til kravet om et absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer.   

Ingen af kandidaterne opnåede kravet til et absolut flertal. Stemmefordelingen efter anden runde på de seks kandidater var følgende:

 • Antonio Tajani: 287 stemmer
 • Gianni Pittella: 200 stemmer
 • Helga Stevens: 66 stemmer
 • Eleonora Forenza: 42 stemmer
 • Jean Lambert: 51 stemmer
 • Laurentiu Rebega: 45 stemmer.

 

Resultat af tredje afstemningsrunde

I den tredje afstemningsrunde blev der afgivet 719 stemmer, hvoraf 29 var ugyldige. 690 af stemmerne var derfor gyldige, hvilket betyder, at en kandidat skal opnå 346 stemmer for at leve op til kravet om et absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer.   

Ingen af kandidaterne opnåede kravet til et absolut flertal. Stemmefordelingen efter tredje runde på de seks kandidater var følgende:

 • Antonio Tajani: 291 stemmer
 • Gianni Pittella: 199 stemmer
 • Helga Stevens: 58 stemmer
 • Eleonora Forenza: 45 stemmer
 • Jean Lambert: 53 stemmer
 • Laurentiu Rebega: 44 stemmer.

 

I den fjerde og sidste afstemningsrunde går de to kandidater med fleste stemmer i tredje runde videre. Det betyder, at der kun kan stemmes på Antonio Tajani og Gianni Pittella i den fjerde afstemningsrunde.

Resultatet af fjerde afstemningsrunde

I den fjerde afstemningsrunde blev der afgivet 713 stemmer, hvoraf 80 var ugyldige. 633 af stemmerne var derfor gyldige.

 • Antonio Tajani: 351 stemmer
 • Gianni Pittella: 282 stemmer

  Dermed blev Antonio Tajani (EPP) valgt som den nye formand for Europa-Parlamentet frem til valget i 2019.

Man skal tilbage til januar 2002 for at finde en afstemning om formandsposten, der ikke er blevet afgjort i første afstemningsrunde. Her var det irske Pat Cox, der blev valgt til formand efter tredje afstemningsrunde med 298 stemmer ud af de 568 afgivne stemmer. Siden de direkte valg til Europa-Parlamentet blev indført i 1979, er det kun sket én enkelt gang, at formandsvalget har krævet en fjerde afstemningsrunde. Det var tilfældet med valget af Pieter Dankert fra Nederlandene i januar 1982, der blev valgt med 191 stemmer ud af 366 afgivne stemmer.

Fordeling af medlemmer på politiske grupper 

NI = medlemmer der ikke er tilknyttet en politisk gruppe. 

Følg valget af formanden

Valget af den nye formand for Europa-Parlamentet kan også følges direkte via Parlamentets internetside på følgende link:

Næstformænd, kvæstorer og udvalgsposter

Onsdag den 18. januar skal Europa-Parlamentet vælge de 14 næstformænd og de fem såkaldte kvæstorer, der er ansvarlige for administrative og finansielle opgaver, der direkte vedrører medlemmerne af Europa-Parlamentet.

Torsdag den 19. januar stemmer Europa-Parlamentet om sammensætningen af udvalgene i Europa-Parlamentet. Udvalgene vil have deres konstituerende møder i Bruxelles på mandag den 23. januar, hvor udvalgene vil vælge deres formænd og næstformænd.

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik