EU's budget for 2018 vedtaget

30.11.2017

EU's budget for 2018 er i dag blevet formelt vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet. Det beløber sig til 1.192 mia. kr. i forpligtigelser og 1.077 mia. kr. i betalinger.

Denne artikel dækker disse emner:

EU's budget 

Rådet og Europa-Parlamentet har i dag formelt vedtaget EU's budget for 2018 på baggrund af en aftale mellem de to såkaldte budgetmyndigheder fra den 18. november 2017.

Budgettet for 2018 er på 160,1 mia. euro i forpligtigelser, hvilket svarer til 1,02 % af EU-landenes samlede bruttonationalprodukt (BNP) og 144,7 mia. euro i betalinger, hvilket er 0,92 % af EU's BNP. Omregnet i danske kroner svarer det til 1.192 mia. kr. i forpligtigelser og 1.077 mia. kr. i betalinger. 

Forpligtigelserne er løfter om betalinger, som ikke nødvendigvis bliver udbetalt i det pågældende år, men som typisk strækker sig over flere år. Betalingerne er derimod de faktiske beløb, der kan udbetales fra EU-budgettet i et givent år.

Sammenlignet med budgettet for 2017 er der tale om en stigning på 0,2 % for forpligtigelserne og 14,1 % for betalingerne.

EU's budget for 2018
Bevillinger, mia. euro Forpligtigelser Pct. af samlede forpligtigelser Betalinger Pct. af samlede betalinger
1. Intelligent og inklusiv vækst 77,534 48,4 66,624 46,0
1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 22,001 13,7 20,097 13,9
1b. Økonomisk, social og territorial samhørighed 55,532 34,7 46,527 32,2
2. Bæredygtig vækst: naturressourcer 59,285 37,0 56,084 38,8
 Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger  43,235  27,0  43,189  29,9
3. Sikkerhed og medborgerskab 3,493 2,2 2,981 2,1
4. Et globalt Europa 9,569 6,0 8,906 6,2
5. Administration 9,666 6,0 9,666 6,7
Specielle instrumenter 0,567 0,4 0,420 0,3
Bevillinger i alt 160,114 100,0 144,681 100,0
Bevillinger i procent af BNI 1,02 0,92

Senest opdateret: [30.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik