Europa-Parlamentet rydder første sten på vejen mod en dansk aftale om Europol

14.02.2017

Europa-Parlamentet har i dag bakket op om, at Danmark kan føjes til listen over såkaldte tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. 

Denne artikel dækker disse emner:

Med Europa-Parlamentets opbakning til at føje Danmark til listen over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med, er det første skridt i processen mod en dansk aftale om Europol gennemført. Europa-Parlamentet skal ikke formelt godkende, at Danmark føjes til listen men skal i stedet give et høringssvar. I det høringssvar som er blevet vedtaget i dag, opfordrer Europa-Parlamentet til, at aftalen bliver af midlertidig karakter med en udløbsdato på fem år.  

Når medlemslandene i Rådet har vedtaget den afgørelse, der gør det muligt at føje Danmark til listen, så begynder arbejdet med at indgå selve aftalen mellem Danmark og Europol.

Når et udkast til en aftale ligger klar, skal det endnu engang forbi Europa-Parlamentet, før Rådet kan træffe den endelige afgørelse, og aftalen kan indgås.

Procedure for indgåelse af samarbejdsaftalen med Europol

Før Danmark kan indgå en operationel aftale med Europol om tilknytning, skal Danmark først tilføjes i det retsgrundlag (Rådets afgørelse 2009/935/RIA) over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. Herefter skal selve aftalen indgås. Begge forløb omfatter en vedtagelse i Rådet samt høring af Europa-Parlamentet.

Procedure for indgåelse af aftale mellem EU og Danmark om tilknytning til Europol

Kilde: Justitsministeriet.

Processen befinder sig på nuværende tidspunkt på trin 3, efter at formanden for Europols styrelsesråd har anmodet om, at Danmark bliver sat på listen over tredjelande, som Europol kan indgå samarbejdsaftaler med. Et udkast til en rådsafgørelse om ændring af afgørelse 2009/935/RIA er derfor blevet fremsat af Rådet.

I Europa-Parlamentet er det udvalget for borgernes rettigheder og retlige og indre anliggender (LIBE), som i første omgang skal forberede Europa-Parlamentets samlede holdning til at tilføje Danmark til listen over tredjelande, som Europol kan indgå aftaler med. Den første behandling i udvalget skete den 24. januar 2017. Udvalgets forslag til Europa-Parlamentets holdning blev præsenteret i en rapport, som blev vedtaget enstemmigt med 42 stemmer for den 9. februar 2017 i udvalget.

Europa-Parlamentet stemte den 14. februar 2017 på et plenarmøde i Strasbourg om optagelsen af Danmark på listen over tredjelande, som Europol kan indgå aftaler med. Her var der opbakning fra det samlede Europa-Parlament, med 632 stemmer for og 10 imod, til at Danmark kan optages på listen over tredjelande, som Europol kan indgå aftaler med. Afstemningen om Europa-Parlamentets anbefaling om indgåelse af aftalen mellem Europol og Danmark forventes at ske på et plenarmøde i april.  

Trin 1:

Trin 2:

Trin 3: 

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik