Fem år mere til Glyphosat?

08.11.2017

En særlig komié skal i dag tage stilling til, om den vil godkende Kommisionens forslag om at forlænge tilladelsen til aktivstoffet i ukrudtsmidlet Roundup, Glyphosat, med fem år. 

Denne artikel dækker disse emner:

Glyphosat 

Tilladelsen udløber

Tilladelsen til at anvende Glyphosat udløber den 15. december 2017. Kommissionen lægger derfor med dagens afstemning op til, at tilladelsen kan forlænges med fem år frem til den 15. december 2022.

Markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er reguleret af forordning 1107/2009, hvori Kommissionen har fået beføjelsen til at vedtage såkaldte gennemførelsesretsakter med navnene på de tilladte plantebeskyttelsesmidler. Glyphosat optræder i dag sammen med en række andre aktivstoffer på listen over godkendte stoffer i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning 540/2011. Et aktivstof kommer på listen, hvis det lever op til godkendelseskriterierne i artikel 4 i forordning 1107/2009.

Glyphosat har derfor været vurderet af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). 

Særligt udvalg

Forlængelsen af tilladelsen til at anvende Glyphosat skal vedtages efter en såkaldt undersøgelsesprocedure, hvor et særligt udvalg med en repræsentant fra hvert medlemsland skal tage stilling til Kommissionens forslag. Udvalget der skal tage stilling til spørgsmålet om Glyphosat kaldes for Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Udvalget har Kommissionen som formand.

10, 7 eller tre år

Spørgsmålet om forlængelse af tilladelsen til Glyphosat har været oppe og vende flere gange i komitéen, uden det dog er kommet til en egentlig afstemning. Kommissionen har forsøgt at føle medlemslandene på tænderne omkring deres holdninger til, hvor mange år tilladelsen til Glyphosat skal forlænges. Der har inden afstemningen i dag været forlængelser på 10, 7 og tre år i spil. Ingen af de tre periodelængder har dog tilstrækkelig opbagning fra medlemslandene til at blive vedtaget med et såkaldt kvalificeret flertal. Et kvalificeret flertal betyder, at der skal være et flertal på 55 % af medlemslandene (i øjeblikket 16), der samtidig udgør mindst 65 % af EU-landenes befolkning (prøv vores flertalsberegner). 

Antallet af EU-lande, der umiddelbart var for, imod eller hverken for eller imod perioder med 10, 7 eller tre års forlængelse af Glyphosat, kan ses herunder.

Medlemslandenes holdninger til forlængelse af Glyphosat

Afstemningen

Ved dagens afstemning er det en forlængelse af tilladelsen til Glyphosat på fem år, som der stemmes om. Afstemningen kan resultere i tre forskellige situationer:

  • Hvis der er et kvalificeret flertal for Kommissionens forslag (positiv udtalelse), så skal Kommissionen gå videre med forslaget.
  • Hvis der er et kvalificeret flertal imod Kommissionens forslag (negativ udtalelse), så kan Kommissionen ikke gå videre med forslaget, men kan dog fremsætte et nyt forslag.
  • Hvis der hverken er et kvalificeret flertal for eller imod (ingen udtalelse), så kan Kommissionen vælge at gennemføre forslaget eller fremsætte et nyt forslag, der tager hensyn til udvalgets synspunkter.  

Hvis afstemningen resulteret i en negativ eller ingen udtalelse, så kan Kommissionen bringe spørgsmålet for et såkaldt appeludvalg. Appeludvalget består også af en repræsentant fra hvert medlemsland, og afstemningsreglerne er de samme. Der er igen tre mulige udfald af afstemningen:

  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en positiv udtalelse, vedtager Kommissionen forslaget.
  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en negativ udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage forslaget.
  • Afgiver appeludvalget ikke nogen udtalelse med kvalificeret flertal, så kan Kommisionen vedtage forslaget.

Udfasning af Glyphosat

Kommissionen mener, at der ikke er nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved de videnskabelige vurderinger og konklusioner bag tilladelsen til Glyphosat, som bl.a. EFSA har stået for. Europa-Parlamentet har dog vedtaget en resolution den 24. oktober 2017 med et ønske om en udfasning af Glyphosat over fem år frem til december 2022. Det svarer altså til perioden på fem år, som Kommissionen foreslår at forlænge tilladelsen med.

Et lignende ønske har et såkaldt europæisk borgerinitiativ (Stop Glyphosat), der som navnet antyder ønsker et forbud mod Glyphosat. Det er lykkedes at samle over en million borgere fra forskellige EU-lande bag initiativet. Kommissionen modtog formelt borgerinitiativet den 6. oktober, og der vil blive afholdt en høring i Europa-Parlamentet om initiativet den 20. november.  

Dagsorden til komitémødet den 9. november 2017 om Glyphosat

Afstemningen finder sted klokken 9.30 

Stemmevægtene er som i Rådet, hvor et
kvalificeret flertal kræver et flertal på 55 %
af medlemslandene (16), der samtidig 
repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning. 

Dagsorden for mødet i den såkaldte Stående komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder. Der stemmes om Kommissionens forslag til en ændring af den såkaldte gennemførelsesforordning 540/2011, der altså indeholder en forlængelse af tilladelsen til Glyphosat med fem år frem til 15. december 2022. 

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik