Stadig ingen afklaring om Glyphosat

10.11.2017

EU-landenes afstemning om en ny femårig tilladelse til aktivstoffet i ukrudtsmidlet RoundUp kunne hverken mønstre et kvalificeret flertal for eller imod.

Denne artikel dækker disse emner:

Procedure 

I går stemte den særlige komité med repræsentanter fra de 28 medlemslande om en femårig forlængelse af tilladelsen til aktivstoffet Glyphosat, der indgår i ukrudtsbekæmpelsesmidlet RoundUp. Den nuværende tilladelse udløber den 15. december 2017.

Afstemningen var en del af den særlige komitéprocedure, hvor Kommissionen har fået beføjelser af Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage retsakter, der i det her tilfælde drejer sig om vedligeholdelse af lister over tilladte plantebeskyttelsesmidler. 

Kommissionens forlag skal dog gennem et særligt undersøgelsesudvalg, Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der har Kommissionen som formand. Udvalget kan så komme med en udtalelse om Kommissionens forslag.

Afstemningsresultatet 

En positiv udtalelse kræver et kvalificeret flertal for forslaget i udvalget, og en negativ udtalelse kræver et kvalificeret flertal imod forslaget. Hvis der hverken er et kvalificeret flertal for eller imod, så kan udvalget ikke afgive en udtalelse. Det var den sidste situation, som gjorde sig gældende i går, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod Kommissionens forslag om en forlængelse af tilladelsen til Glyphosat med fem år.

Afstemningsresultat Glyphosat den 9. november 2017 

Et kvalificeret flertal for eller imod kræver mindst 16 medlemslande, der repræsenterer mindst 65 % af EU's befolkning. Ved afstemningen i går var det altså ikke muligt at samle et kvalificeret flertal hverken for eller imod Kommissionens forslag, som det fremgår herunder.

Afstemningsresultat Glyphosat fordelt på lande 9. november 2017

Hvad sker der så nu?

Kommissionen har valgt at bringe sagen videre til et såkaldt appeludvalg som også består af en repræsentant fra hvert medlemsland med Kommissionen som formand. Udvalget forventes at tage stilling til sagen på et møde den 27. november kl. 14.30. Der gælder de samme stemmeregler som i den stående komité, så afstemningen kan også resultere i tre udfald:

  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en positiv udtalelse, vedtager Kommissionen forslaget.
  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en negativ udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage forslaget.
  • Afgiver appeludvalget ikke nogen udtalelse med kvalificeret flertal, så kan Kommissionen vedtage forslaget.

Dagsorden for appeludvalgets møde den 27. november 2017

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik