Appeludvalget stemmer om glyphosat

27.11.2017

EU-landenes repræsentanter har ikke kunne tage endelig stilling til en mulig fornyelse af tilladelsen til aktivstoffet glyphosat, der derfor nu ender på appeludvalgets bord.    

Denne artikel dækker disse emner:

Ingen udtalelse 

Den særlige komité med repræsentanter fra de 28 medlemslande stemte den 9. november 2017 om en femårig forlængelse af tilladelsen til aktivstoffet glyphosat, der indgår i ukrudtsbekæmpelsesmidlet RoundUp. Den nuværende tilladelse udløber den 15. december 2017.

Afstemningen var en del af den særlige komitéprocedure, hvor Kommissionen har fået beføjelser af Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage retsakter, der i det her tilfælde drejer sig om vedligeholdelse af lister over tilladte plantebeskyttelsesmidler. Kommissionens forlag skal dog gennem et særligt undersøgelsesudvalg, Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der har Kommissionen som formand. Udvalget kan så komme med en udtalelse om Kommissionens forslag.

Udvalget kunne dog hverken mønstre et kvalificeret flertal for en forlængelse af tilladelsen eller et kvalificeret flertal imod forlængelsen. 14 medlemslande var for en forlængelse af tilladelsen, 9 var imod og 5 hverken for eller imod. Udvalget kunne derfor ikke komme med en udtagelse om Kommissionens forslag.

Appeludvalget tager stilling

Kommissionen har valgt at bringe sagen videre til et såkaldt appeludvalg som også består af en repræsentant fra hvert medlemsland med Kommissionen som formand. Udvalget skal derfor i dag tage stilling til sagen. Der gælder de samme stemmeregler som i den stående komité, så afstemningen kan også resultere i tre udfald:

  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en positiv udtalelse, vedtager Kommissionen forslaget.
  • Afgiver appeludvalget med et kvalificeret flertal en negativ udtalelse, kan Kommissionen ikke vedtage forslaget.
  • Afgiver appeludvalget ikke nogen udtalelse med kvalificeret flertal, så kan Kommissionen vedtage forslaget.
Afstemning i appeludvalget

Appeludvalget stemmer om forslaget kl. 14.30.

Et kvalificeret flertal for eller imod kræver:

 - mindst 16 medlemslande,
 - der samtidig repræsenterer mindst 65 %
   af EU's befolkning. 

Appeludvalget stemmer den 27. november 2017 om Kommissionens forslag om en femårig tilladelse til aktivstoffet glyphosat.

Resultat af afstemningen

Appeludvalget afgav en positiv udtalelse, hvilket vil sige, at der var et kvalificeret flertal for Kommissionens forslag om at forlænge tilladelsen til glyphosat med fem år. Medlemslandenes stemmer fordelte sig med 18 for, 9 imod og en stemmer hverken for eller imod.

Glyphosat afstemning i appeludvalget 

I forhold til afstemningen den 9. november i komitéen, hvor der hverken var et kvalificeret flertal for eller imod, så er Polen, Rumænien, Bulgarien og Tyskland gået fra hverken at stemme for eller imod til nu at stemme for forsalget, hvilket sikrede det kvalificerede flertal med 18 lande og 65,7 % af EU's befolkning bag forslaget.

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik