Danmark står til at kunne forlænge den midlertidige grænsekontrol med yderligere tre måneder.

26.01.2017

Europa-Kommissionen har foreslået, at Danmark, Østrig, Tyskland, Sverige og Norge får lov til at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 12. maj 2017.

Denne artikel dækker disse emner:

Grænsekontrol 

Kommissionen lægger i et forslag op til, at Danmark kan fortsætte den midlertidige grænsekontrol ved den dansk/tyske-grænse samt ved færgeforbindelser til Tyskland i yderligere tre måneder. Det er formelt Rådet, der skal træffe den afgørelse, der giver Danmark og de fire øvrige lande mulighed for at forlænge den midlertidige grænsekontrol. 

Som udgangspunkt tillader Schengensamarbejdet ikke grænsekontrol ved de indre grænser mellem Schengenlandene. Der er dog mulighed for at indføre en midlertidig grænsekontrol i ekstraordinære situationer, hvis der er fare for den offentlige orden og interne sikkerhed i et Schengenland. Kommissionen har anerkendt, at forvaltningen af de ydre Schengegrænser i specielt Grækenland, har ført til en situation, hvor et antal ikke-registrerede migranter og asylansøgere muligvis har forsøgt at rejse ulovligt til andre medlemslande, hvilket udgør en sådan ekstraordinær situation. 

Den danske midlertidige grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016 med baggrund i artikel 25 i Schengengrænsekodeksen. Denne artikel giver kun mulighed for en midlertidig grænsekontrol i et op til et halvt år, hvorfor der var nødvendigt, at anmode Kommissionen om at stille et forslag til Rådet om tilladelse til at fortsætte den midlertidige grænsekontrol efter artikel 29 i Schengengrænsekodeksen. Denne artikel giver mulighed for en midlertidig grænsekontrol i samlet op til to år under særlige omstændigheder.

Forløbet med den danske midlertidig grænsekontrol:

  • 4. januar 2016: Danmark indfører midlertidig grænsekontrol for i første omgang 10 dage, der dog forlænges af flere omgange (artikel 25).
  • 12. maj 2016: Rådet vedtager en afgørelse, der giver Danmark mulighed for at opretholde den midlertidige grænsekontrol i seks måneder frem til den 12. november 2016 (artikel 29).
  • 11. november 2016: Rådet vedtager en afgørelse, der giver Danmark mulighed for at opretholde den midlertidige grænsekontrol i yderligere tre måneder frem til den 12. februar 2017 (artikel 29).

Den nye tilladelse til midlertidig grænsekontrol vil formelt gælde i tre måneder fra Rådets vedtagelse af afgørelsen. 

Forslag om forlængelse af den midlertidige grænsekontrol

Forslag til forlængelse af den midlertidig
grænsekontrol frem til 12. maj 2017.

Det er formelt Rådet, der på baggrund af Kommissionens forslag skal vedtage en afgørelse, der bl.a. giver Danmark tilladelse til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik