Europa-Kommissionen præsenterer forslag til social søjle

26.04.2017

Onsdag den 26. april 2017 har Europa-Kommissionen præsenteret sit samlede udkast til den såkaldte europæiske søjle for sociale rettigheder.

Søjlen består af 20 principper, der ifølge Europa-Kommissionen skal være en rettesnor til at understøtte og udbygge Europas arbejdsmarkeder og velfærdssamfund. Søjlen for sociale rettigheder er først og fremmest udtænkt til euroområdet, men den gælder for alle de EU-medlemsstater, der ønsker at være en del af den.

Pakken indeholder både forslag til lovgivning samt ikke-lovgivningsmæssige initiativer. Blandt andet præsenterede Kommissionen et lovgivningsforslag. De opdaterede regler skal sikre balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre med mindre børn samt for personer med plejeansvar for f.eks. nære familiemedlemmer. Her foreslås en række konkrete akter med følgende indhold:

  • Mulighed for at fædre kan tage to ugers (ti dages) barsel med kompensation på sygedagpengeniveau. Forslaget er i overensstemmelse med barselsloven, der allerede giver fædre ret til to ugers barsel med barselsdagpenge inden for de første 14 uger af barnets liv. 
  • Mulighed for en øget grad af fleksibilitet for forældre på arbejdsmarkedet. Blandt andet foreslår Kommissionen, at forældre skal have ret til nedsat arbejdstid, fleksible arbejdstider og mulighed for at arbejde hjemmefra. 
  • Fire måneders øremærket forældreorlov til hver forælder, der kan afholdes, indtil barnet er 12 år gammelt. Kompensation skal ske på sygedagpengeniveau. Kommissionen foreslår, at de fire måneder IKKE skal kunne overføres mellem forældrene.
  • Ret til fem dages orlov pr. år for personer, der passer alvorligt syge, nærtstående familiemedlemmer med kompensation, der svarer til sygedagpenge. 

Ud over disse lovgivningsmæssige fremsætter Kommissionen i dag to høringer. Den ene handler om at sikre højere niveauer for social beskyttelse, så særligt medarbejdere med usikre arbejdsforhold sektor også beskyttes. Den anden høring handler om direktivet om arbejdsgiveres pligt til at underrette arbejdstagere om vilkår. 

Læs mere om Kommissionens forslag

Infografik om Kommissionens work-life balance-forslag

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Rikke Fredberg

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik