EU's stats- og regeringschefer mødes fredag til uformelt EU-topmøde på Malta

02.02.2017

Første del af topmødet handler om migration fra specielt Libyen, mens anden del omhandler EU's fremtid i lyset af 60-året for Rom-traktatens undertegnelse til marts.  

Uformelt EU-topmøde på Malta 3. februar 2017 

EU's 28 stats- og regeringschefer starter med at drøfte migration via Middelhavet med særligt fokus på Libyen, hvorefter den britiske premierminister, Theresa May, forlader selskabet. De resterende 27 stats- og regeringschefer fortsætter mødet og drøfter EU's fremtid med udgangspunkt i markeringen til marts af 60-året for undertegnelsen af Rom-traktaten. Rom-traktaten udgør grundlaget for det nuværende EU-samarbejde og blev undertegnet den 25. marts 1957 i Rom.

Migration

Flygtningeaftalen med Tyrkiet ser ud til at fungere. Det samlede antal migranter der er ankommet til EU i 2016 er faldet med 72 procent i forhold til 2015. Antallet af migranter der kommer via det østlige Middelhav er reduceret med 79 procent fra 2015 til 2016. Til gengæld er antallet af migranter via det centrale Middelhav steget med 18 procent i samme periode. 

EU's stats- og regeringschefer vil derfor vende fokus mod det store antal migranter fra den centrale middelhavsregion, hvor omkring 90 procent udspringer fra Libyen. Mulige tiltag til at stabilisere Libyen vil derfor blive diskutteret, og det forventes, at stats- og regeringscheferne vil vedtage en erklæring, der udpeger den fremtidige retning for indsatsen.

EU's fremtid

I forbindelse med 60-året for Rom-traktatens undertegnelse til marts vil de 27 stats- og regeringschefer drøfte EU's fremtidige udvikling. Processen med at udstikke de politiske retningslinjer for det fremtidige EU-samarbejde blev indledt efter den britiske folkeafstemning om Brexit i juni 2016. Arbejdet skal munde ud i en fælles erklæring om det fremtidige EU, som vil blive lanceret i forbindelse med markeringen af 60-året for Rom-traktaten.

EU's faste formand, Donald Tusk, definerer i et oplæg til drøftelserne om EU's fremtidige udvikling tre trusler af både intern og ekstern karakter, som EU står overfor i dag:

  • En ny geopolitisk situation: der omhandler Kinas ageren, Ruslands aggressive politik over for Ukraine, krige, terror og anarki i Mellemøsten og i Afrika (herunder radikal islam) og foruroligende udtalelser fra den nye amerikanske administration.
  • Fremgangen i nationalistiske og fremmedfjendske holdninger inden for EU.
  • De EU-venlige eliters sindsstemninger: mindre tro på politisk integration, knæfald for populistiske argumenter og tvivl på det frie demokratis grundlæggende værdier.

Statsministerens forelæggelse af EU-topmødet for Europaudvalget

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik