Situationen i Polen: Hvordan kan EU sanktionere et medlemsland?

27.07.2017

Europa-Kommissionen overvejer at iværksætte hårdere sanktioner mod Polen for krænkelse af retsstatsprincippet. Vi har kigget nærmere på EU’s muligheder.

Denne artikel dækker disse emner:

Kommissionens tiltag sker, efter at det polske regeringsparti Lov og Retfærdighedsparti (PIS) har stillet et lovforslag, der vil give regeringen magt til at bestemme, hvem der skal være højesteretsdommer. Forslaget er det tredje på få uger, som giver det politiske niveau større magt over retssystemet.

Kommissionen som traktatens vogter

Som ’traktatens vogter’ er det Kommissionens ansvar, at traktatens bestemmelser overholdes. Artikel 7 i Traktaten om den Europæiske Union har til formål at sikre, at alle EU-lande respekterer de fælles værdier i EU, herunder retsstatsprincippet. Når det ikke sker, har Kommissionen pligt til at gribe ind. 

Tre sanktionsmuligheder

Principielt kan Kommissionen gøre tre ting. For det første kan Kommissionen indlede traktatbrudssager mod et EU-land, som overtræder regler i EU’s traktatgrundlag eller i EU-lovgivningen. Men så skal Kommissionen være i stand til at påvise, at handlingerne krænker konkrete EU-regler. 

Chancerne for at vinde en retssag ved Domstolen mod et EU-land på grund af landets tilsidesættelse af EU’s overordnede principper eller værdier er meget små. 

For det andet kan EU indlede en såkaldt "artikel 7-procedure", hvis et EU-land groft og vedvarende overtræder EU's værdier. Proceduren kan i yderste konsekvens føre til suspension af det pågældende EU-lands stemmeret i Rådet. 

Selv om proceduren kan være den mest oplagte procedure i den situation, hvor et land forbryder sig mod EU’s værdier, er den både kompleks og opfattes samtidig som et voldsomt indgreb i et lands interne anliggender. 

Derfor indførte Kommissionen i marts 2014 en tredje mulighed, nemlig proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet. Proceduren gav Kommissionen en nyt redskab til tidlig varsling, i og med at Kommissionen fik mulighed for at indlede en dialog med et EU-land for at forhindre, at systemiske trusler mod retsstatsprincippet eskalerede. 

Aktivering af artikel 7 er sidste udvej

Det er et drastisk skridt for Kommissionen at tage, hvis den aktiverer Artikel 7. Proceduren betegnes som en slags ”atombombe”, og den er aldrig blevet brugt. 
Overvejelsen kommer dog efter lang tids tovtrækkeri med Polen. Allerede den 14. januar 2015 igangsatte EU proceduren til beskyttelse af retsstatsprincippet mod Polen. Det kan du læse mere om her. 

Selvom Kommissionen skulle vælge at aktivere Artikel 7 i EU-traktaten, er det dog ikke sikkert, at Polens stemmeret i Rådet suspenderes. For at gøre dette skal der nemlig være enighed blandt de resterende 27 medlemslande. 
--
Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse fra den 26. juli 2017, hvor aktivering af Art. 7 i EU-traktaten omtales, her. 

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik