Socialt topmøde i Göteborg

17.11.2017

EU's stats- og regeringschefer mødes fredag til et såkaldt socialt topmøde i Göteborg for at drøfte sociale og beskæftigelsesrelaterede spørgsmål.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen på det sociale topmøde. Foto: Mikael Sjöberg 

Topmødet er organiseret omkring tre workshops, der skal behandle følgende emner:

  • Adgangen til arbejdsmarkedet.
  • Fair beskæftigelse og arbejdsvilkår.
  • Støtte til omstillingen mellem jobs.

Informationer om de tre workshops

Sociale søjle

Topmødet danner også rammen om den formelle undertegnelse af den såkaldte europæiske søjle for sociale rettigheder, der indeholder 20 principper fordelt på tre overordnede emner:

  •  Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet.
  •  Rimelige arbejdsvilkår.
  •  Social beskyttelse og inklusion.

Principperne skal fungere som rettesnor for effektive beskæftigelsesmæssige og sociale resultater, men er ikke juridisk bindende.    

Den sociale søjle blev drøftet i Folketingets Europaudvalg den 13. oktober 2017, hvor regeringen fik mandat til følgende linje: 

"Regeringen støtter et socialt ansvarligt Europa, der stiler mod inklusiv vækst, men er imod en søjle, der skaber forventninger om løsninger fra Bruxelles på områder, hvor ansvaret for at handle først og fremmest ligger hos medlemslandene".  

Den danske regering har derfor lagt vægt på, at det af indledningen til søjlen fremgår, at:

1. Der er alene tale om politiske principper. Søjlen har ikke selvstændig juridisk betydning. 
2. Søjlen indebærer ingen overførsel af kompetence fra landene til EU. 
3. Arbejdsmarkedets parters kompetence og autonomi respekteres.  

Uddannelse og kultur

Under frokosten vil EU's faste formand, Donald Tusk, stå i spidsen for en drøftelse om, hvad der på EU-plan eller via nationale pilotprojekter kan gøres for at fremme uddannelses- og kulturdagsordenen. 

Den europæiske søjle for sociale rettigheder

De 20 principper i den sociale søjle 

1. Uddannelse og livslang læring
2. Ligestilling mellem kønnene
3. Lige muligheder
4. Aktiv beskæftigelsesstøtte
5. Sikker og fleksibel beskæftigelse
6. Lønninger
7. Oplysninger om ansættelsesvilkår og
  beskyttelse i tilfælde af opsigelser
8. Social dialog og inddragelse
  af arbejdstagerne
9. Balance mellem arbejds- og privatliv
10. Sundt, sikkert og veltilpasset arbejdsmiljø
  og databeskyttelse
11. Børnepasning og hjælp til børn
12. Social sikring
13. Arbejdsløshedsydelser
14. Minimumsindkomst
15. Ældreindkomst og alderspension
16. Sundhedsydelser
17. Integrering af personer med et handicap
18. Langtidspleje
19. Boliger og støtte til hjemløse
20. Adgang til væsentlige tjenesteydelser

Formændene for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet (på vegne af EU's medlemslande) skal formelt undertegne den sociale søjle på det uformelle topmøde i Göteborg.

Senest opdateret: [29.11.2017]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik