Hvornår kan man bruge den europæiske arrestordre?

22.01.2018

Der har været overvejelser om at genaktivere en europæisk arrestordre mod den catalanske separatistleder Carles Puigdemont, der i øjeblikket besøger København, men hvornår kan arrestordren anvendes? 

Denne artikel dækker disse emner:

Den europæiske arrestordre indebærer, at et land kan udlevere en mistænkt statsborger til retsforfølgelse i et andet EU-land. Det er således et værktøj til at bekæmpe kriminalitet og terror på tværs af grænser.  
 
Arrestordren bygger på princippet om gensidig anerkendelse. Det vil sige, at det land, der udleverer, ikke skal foretage en selvstændig vurdering af mistankegrundlaget. Der sker en administrativ sagsbehandling. 

Skal være strafbart i Danmark

Som udgangspunkt skal den forbrydelse, som personen skal udleveres på baggrund af, være strafbar i det land, der skal udlevere personen. Handlingen skal samtidig kunne straffes med fængsel i mindst et år i det land, der anmoder om udleveringen. Det land, der bliver anmodet om udleveringen, kan altså afvise udleveringen med henvisning til, at handlingen ikke er strafbar i landet. 

Behøver ikke være strafbart i Danmark

For 32 forbrydelser på en ”positivliste” er der ikke krav om dobbelt strafbarhed. Hvis straframmen for den begåede kriminalitet er på mindst tre år, kan myndighederne ikke kræve, at forbrydelsen er strafbar i begge lande. Det gælder for følgende forbrydelser:

— deltagelse i en kriminel organisation
— terrorisme
— menneskehandel
— seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi
— ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer
— ulovlig handel med våben, ammunition og eksplosive stoffer
— bestikkelse
— svig, herunder svig, der skader De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser i henhold til konventionen af 26. juli 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser
— hvidvaskning af udbyttet fra strafbart forhold
— falskmøntneri, herunder forfalskning af euroen
— internetkriminalitet
— miljøkriminalitet, herunder ulovlig handel med truede dyrearter og ulovlig handel med truede plantearter og træsorter
— menneskesmugling
— forsætligt manddrab, grov legemsbeskadigelse
— ulovlig handel med menneskevæv og -organer
— bortførelse, frihedsberøvelse og gidseltagning
— racisme og fremmedhad
— organiseret eller væbnet tyveri
— ulovlig handel med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande
— bedrageri
— afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning
— efterligninger og fremstilling af piratudgaver af produkter
— forfalskning af officielle dokumenter og ulovlig handel med falske dokumenter
— forfalskning af betalingsmidler
— ulovlig handel med hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer
— ulovlig handel med nukleare og radioaktive materialer
— handel med stjålne motorkøretøjer
— voldtægt
— forsætlig brandstiftelse
— strafbare handlinger omfattet af Den Internationale Straffedomstols straffemyndighed
— skibs- eller flykapring
— sabotage.

Disse 32 forbrydelser er dog alle i forvejen strafbare i Danmark.

Baggrund

Den europæiske arrestordre blev vedtaget i 2002 som en såkaldt rammeafgørelse. Rammeafgørelsen er gennemført i dansk ret ved Lov nr. 433 af 10. juni 2003. 

I 2015 blev der udstedt 16.144 europæiske arrestordre, hvoraf 5.304 blev efterkommet.

Senest opdateret: [23.01.2018]
Sideansvarlig: Martin Jørgensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik