Bulgariens første EU-formandskab er begyndt

03.01.2018

Bulgarien har for første gang i landets historie EU-formandskabet i seks måneder fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018.

Denne artikel dækker disse emner:

Logo af Bulgariens EU-formandskab

 

 

Under mottoet ”Sammen står vi stærkt” blev Bulgariens første EU-formandskab skudt i gang den 1. januar 2018 og afsluttes den 30. juni 2018.  Bulgarien, der blev medlem af EU den 1. januar 2007, har fire overordnede prioriteter for deres formandskab:

  1. Europas fremtid og unge
  2. Det vestlige Balkan
  3. Sikkerhed og stabilitet
  4. Digital økonomi.

Bulgarien indgår i et trioformandskab med Estland og Østrig, hvilket betyder, at de tre formandskabslande er sammen om et fælles program for de 18 måneder, de tilsammen har formandskabet.

Formandskabet har to funktioner: for det første skal det planlægge, prioritere og lede arbejdet i Rådet og dets forberedende organer. Det vil sige, at formandskabet fastsætter dagsordener og sidder for bordenden under møderne og afdækker kompromismuligheder i de enkelte forhandlinger. For det andet repræsenterer formandskabet Rådet over for EU’s andre institutioner, hvilket vil sige, at formandskabet repræsenterer Rådet i trilogforhandlinger, hvor Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet forhandler med henblik på at finde et fælles kompromis.

Hvad angår den første prioritet om Europas fremtid og unge ønsker det bulgarske formandskabet at starte drøftelserne om den næste flerårige finansielle ramme, der er rammen om EU’s budget for en syvårig periode. Derudover vil man fortsætte diskussionen om EU’s fremtidige samhørighedspolitik efter 2020 samt en simplificering og modernisering af landbrugspolitikken efter 2020. Slutteligt ønsker Bulgarien at holde samme niveau hvad angår investeringer i uddannelse og forskning.

Det bulgarske formandskab udnævner sig selv som et ”Balkan-formandskab”, fordi de ønsker at sætte fokus på mere regionalt samarbejde mellem EU og Balkan inden for transport, kommunikation, energi, uddannelse og det digitale område. Derudover afholdes der et uformelt topmøde mellem EU og Vestbalkan i Sofia den 17. maj 2018.

Hvad angår prioriteterne inden for sikkerhed og stabilitet i EU ønsker Bulgarien at sætte fokus på EU’s migrationspolitik, herunder hjemsendelsespolitikken, og opnå fremskridt i drøftelserne om et fælles EU-asylsystem (Dublin II). Derudover vil der være fokus på cybersikkerhed og juridisk samarbejde mellem EU’s medlemslande. 

Den sidste del af formandskabets prioriteter omhandler digital økonomi, hvor formandskabet vil sætte fart på færdiggørelsen af det digitale indre marked og styrken mobiliteten i EU. Derudover ønsker de at opnå et kompromis på EU’s vejpakke, der respekterer EU-medlemslandenes forskellige transportsektorer. 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik