Den Europæiske Ombudsmand kritiserer Rådet for dets manglende gennemsigtighed

14.02.2018

Den Europæiske Ombudsmand, Emily O’Reilly, har afsluttet sin undersøgelse af Rådet og konkluderer, at Rådets manglende gennemsigtighed underminerer borgernes muligheder for at kigge lovgiverne efter i sømmene.

Denne artikel dækker disse emner:

Emily O’Reilly har arbejdet som uafhængig vagthund over for magthaverne siden 2013. På eget initiativ indledte hun en undersøgelse af Rådets åbenhed og procedurer for håndtering af dokumenter. Hun kritiserer, at Rådet ikke systematisk offentliggør medlemslandenes positioner under forhandlinger i Rådets forberedende organer (COREPER og arbejdsgrupper), hvilket hun nu har henstillet til Rådet om at gøre.

Hun påpeger også, at for mange dokumenter bliver stemplet som LIMITE-dokumenter. Rådet har en praksis med at stemple et dokument som LIMITE-dokumenter, hvilket ikke nødvendigvis betyder, at dokumentet er fortroligt. LIMITE betyder, at det skal omgås med omhu, og at folk, der får det udleveret, kun skal bruge det internt i Rådets beslutningsproces. Emily O’Reilly har derfor nu bedt Rådet om at opstille en procedure for, hvad det kræver, at et dokument skal stemples som LIMITE.

Ombudsmanden argumenterer for, at større åbenhed om medlemslandenes positioner i Rådet kan mindske, at skylden skydes på beslutninger, der er taget i Bruxelles af medlemslandene selv. I sidste ende søger Ombudsmanden at gøre forhandlinger om EU-lovgivning i Rådet mere gennemsigtige.

Den Europæiske Ombudsmand har seks anbefalinger til at forbedre åbenheden i Rådet. Rådet skal

  1. gennemføre en evaluering af, hvordan Rådet opfylder sin retlige forpligtelse til at gøre lovgivningsdokumenter direkte tilgængelige. Evalueringen skal færdiggøres inden for 12 måneder og bør føre til vedtagelse af nye ordninger inden for yderligere 12 måneder.
  2. vedtage retningslinjer vedrørende de typer af dokumenter, som de forberedende organer skal fremlægge, samt hvilken information der skal inkluderes i disse dokumenter
  3. opdatere Rådets forretningsorden for at afspejle den nuværende praksis om offentliggørelse af lovgivningsdokumenter, der indeholder medlemsstaternes holdninger, som skitseret af det nederlandske formandskab for Rådet i 2016.
  4. liste alle dets dokumenter i det Rådets offentlige register, uanset deres format, og om de er fuldt tilgængelige, delvist tilgængelige eller slet ikke tilgængelige
  5. forbedre brugervenligheden af det offentlige register og dets søgefunktion
  6. udvikle en hjemmeside, der skal informere om, hvor lovforslagene er i lovgivningsprocessen efter eksempel fra Europa-Parlamentet.

 

 

 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik