Juncker foreslår fælles formand for Det Europæiske Råd og Kommissionen

14.02.2018

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean Claude Juncker, præsenterede i dag Kommissionens oplæg til de 27 EU-landes stats- og regeringschefers debat om EU’s fremtid, som finder sted på det uformelle topmøde i Bruxelles den 23. februar.

Denne artikel dækker disse emner:

Juncker foreslår bl.a. en fælles formand for Europa-Kommissionen og Det Europæiske Råd (DER). Han mener, at det kan gøres på grundlag de nuværende traktater, selv om traktaten forudser forskellige procedurer og perioder for udpegningen af de to topfolk.

Formanden for DER vælges i dag af EU-landenes stats- og regeringschefer for en periode på 2 1/2 år, mens formanden for Kommissionen vælges for 5 år af DER og Europa-Parlamentet i forening efter den såkaldte ”spitzenkandidatprocedure. Ifølge Juncker betyder denne procedure dog ikke, at det automatisk er kandidaten fra det europæiske politiske parti, som får flest stemmer ved europaparlamentsvalget, som bliver formand for Kommissionen. Formand bliver den, som både kan finde støtte fra et flertal i DER og i Europa-Parlamentet.

Juncker lægger også op til en debat om Kommissionens størrelse. Skal alle EU-lande fortsat have hver en kommissær, som stats- og regeringscheferne besluttede i 2009 efter Irlands nej til Lissabontraktaten? Eller skal man vælge en Kommission bestående af et antal kommissærer svarende til 2/3 af antallet af medlemsstater, som Lissabontraktaten forudskikkede (dvs. 18 kommissærer med 27 EU-lande).

Endelig puster Juncker liv i ideen om, at et antal medlemmer af Europa-Parlamentet skal vælges på transnationale partilister i en stor valgkreds for hele EU. Europa-Parlamentet stemte ellers selv imod denne ide i forbindelse med sidste uges debat om, hvad der skal ske med de 73 ledige pladser i Parlamentet efter Brexit. Juncker gør opmærksom på, at en række sydeuropæiske EU-lande med Frankrig i spidsen har talt for forslaget i januar, mens de fire visegradlande vendte sig imod ideen for nyligt på et møde i Budapest.

Det Europæiske Råd skal på dets uformelle topmøde den 23. februar bl.a. drøfte Europa-Parlamentets sammensætning efter valget i 2019, eventuelle tværnationale lister, og hvordan EU udnævner til topposter, herunder de såkaldte spidskandidater. Endelig skal stats- og regeringscheferne drøfte de politiske prioriteter i forbindelse med fastsættelsen af EU’s flerårige finansielle ramme efter 2020.

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik