Væsentlig forbedring i forvaltningen af EU’s finanser for 2016 – men stadig plads til forbedring

20.02.2018

Den Europæiske Revisionsret har for første gang siden 1994 afgivet en erklæring med forbehold i stedet for en afvisende erklæring.

Denne artikel dækker disse emner:

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager EU’ s budget for et år ad gangen. I EU-samarbejdet er det Europa-Kommissionen, der er ansvarlige for at, at midlerne anvendes korrekt. Det er de ikke altid blevet. For første gang siden 1994 afgiver Revisionsretten en erklæring med forbehold i stedet for en afvisende erklæring. Dermed er EU’s budget ikke væsentligt fejlbehæftet.

Revisionsretten fungerer som EU’s uafhængige eksterne revisor og holder øje med, at pengene i EU bliver brugt på den rigtige måde. Den har konkluderet, at EU-regnskabet for 2016 giver et retvisende billede. Fejlforekomsten i udgifterne fra EU-budgettet er faldet fra 4,4 % i 2014 til 3,1 % i 2016.

Den Europæiske Revisionsret konkluderer i sin årsberetning, at 2016-betalingerne er lovlige og formelt rigtige, undtagen betalingerne til godtgørelse af omkostninger. Betalinger til godtgørelse af omkostninger består bl.a. af investeringer i regionaludvikling og udviklingsbistandsprojekter.

På rådsmødet den 20. februar 2018 skal EU’s finansministre vedtage en henstilling om decharge til Kommissionens budgetimplementering for 2016 til Europa-Parlamentet. Den danske regering skriver forud for rådsmødet, at den ikke finder det tilfredsstillende, at Revisionsretten på 4 ud af 5 udgiftsområder afgiver en negativ erklæring. Retten giver en negativ erklæring om de underliggende betalinger på de udgiftsområder, hvor fejlraten er højere end 2 pct. Det drejer sig bl.a. om de føromtalte investeringer i regionaludvikling og udviklingsbistandsprojekter. Regeringen fik mandat af Europaudvalget den 19. februar 2018 til støtte henstillingen.

Det er Europa-Parlamentet, der skal godkende EU’s almindelige budget for 2016 - den såkaldte decharge-procedure. Europa-Parlamentets afgivelse af decharge har to formål. For det første er der tale om en politisk vurdering og anerkendelse af Kommissionens forvaltning af budgettet. For det andet fungerer dechargen som den endelige afslutning af budgetregnskabet, der derved formelt ”frigør” Kommissionen for forvaltningsansvaret.

Godkendelsen af EU’s regnskab sker på følgende måde:

  1. Europa-Kommissionen aflægger regnskab for EU’s indtægter og udgifter.
  2. Revisionsretten reviderer EU’s regnskab.
  3. Rådet rådgiver Europa-Parlamentet i deres beslutning om decharge.
  4. Europa-Parlamentet meddeler decharge til Kommission og godkender herigennem Kommissionens regnskab.

EU’s regnskab er underlagt kontrol via tre forskellige kanaler:

  1. Kommissionens egne tjenestegrene udfører en intern kontrol og revision i forbindelse med forvaltningen af budgettet
  2. Den Europæiske Revisionsret udfører en efterfølgende ekstern revision af budgetforvaltningen
  3. Endelig foretager Europa-Parlamentet den endelige politiske kontrol og godkendelse af Kommissionens gennemførelse af budgettet (den såkaldte decharge-procedure).

Udviklingen af fejlraten er positiv – dvs. faldende. Med andre ord sker der færre og færre fejl i forvaltningen af EU’s budget. EU’s mest sandsynlige fejlrate ligger overordnet på 3,1 % i 2016 sammenlignet med 3,8 % i 2015. De varierer dog inden for forskellige politikområder. Fejlforekomsten er størst inden for udgiftsposten ”økonomisk, social og territorial samhørighed” og ”konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse” og mindst inden for ”administration”.

 

 

Senest opdateret: [14.03.2018]
Sideansvarlig: Anders Hulgreen Jensen

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik